Над 9000 души с фалшиви болнични ще връщат 6.5 млн. лв. на НОИ

Осигурителният институт е въвел 1180 автоматизирани контроли за да хваща нарушителите

438
болничен

Над 9000 разпореждания за възстановяване на 6,5 милиона лева за неправомерно получени болнични и обезщетения е издал Националния осигурителен институт (НОИ) през 2019 г., показва първият бюлетин за тази година.

Експертите са съставили общо 6737 ревизионни документи, като ycтoнeвеният начет по влезли в сила разпореждания за събиране на суми е 705 308,22 лв. за неправомерно получени парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, безработица и помощи за профилактика и рехабилитация.

През 2019 г. са издадени 9213 броя разпореждания за възстановяване на суми в размер на 5 864 663 лв. Когато в резултат на извършените ревизии, проверки и анализи се установят съмнения за злоупотреби със средствата на ДОО, случаите се въвеждат за наблюдение и се уведомяват съответните компетентни органи, обясняват от НОИ. Под наблюдение са въведени 2000 осигурители и самоосигуряващи се лица, като на органите на МВР са предадени 441 осигурители, а на прокуратурата и ДАНС – 196 осигурители.

„Когато установи, че осигурителят не е осъществявал стопанска дейност и лицата, за които са подадени данни по чл. 5. ал. 4, т. 1 от КСО не са упражнявали трудова дейност, за която да подлежат на осигуряване, се издават задължителни предписания за заличаване на  тези данни. Данните, подадени от 290 търговски дружества, са заличени по нормативно предвидения ред. Ролята на предварителния контрол преди изплащането на паричните обезщетения непрекъснато се повишава чрез извършване на задълбочен анализ на случаите, за които има индикации, че са възможни злоупотреби с осигурителни плащания“, обясняват от НОИ.

Общият брой обжалвани листове през 2019 г. е 16 373 броя, което е с 6865 броя повече спрямо 2018 г. Отменени са 4397 болнични листове за 92 090 броя дни. „Сигнали, съдържащи информация за лечебни заведения, издавали болнични листове, вписаните диагнози, продължителността на временната неработоспособност са изпратени на Министерство на здравеопазването за извършване на проверки от регионалните съвети към РЗИ, както и към ГД „Национална полиция“, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към МЗ и ДАНС“ , обясняват от НОИ.

Преди изплащането на паричните обезщетения за временна неработостособност се извършва контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза, с които се установява временна неработоспособност – болничните листове. Първо, системата не допуска издаването на болнични с некоректни данни. Въведени са 1180 автоматизирани контроли за продължителност на временната неработоспособност за определени  заболявания, разработени на база рискови случаи.

СПОДЕЛИ