Москов: Болниците да се разделят на три типа

Предизвикaтелcтвото е как за бpоeни дни дo пpиведем системата от cъcтояниe на “пазаpен cyбеĸт” в даваща здpавен, а не финанcов pезyлтат, категоричен е бившият министър

414
Москов
Д-р Петър Москов

Болниците спешно трябва да бъдат разделени на три типа – бази за лечение на пациенти с доказана коронавирус инфекция, такива, които приемат стандартната патология при повишени мерки за контрол на входа и временно настаняване на заразени и чисти болници, от които КОВИД-10 се държи далеч. Това предлага бившият здравен министър д-р Петър Москов.

„В първия тип болници трябва да бъдат насочвани пациенти с нужда от лечение на самата инфекция, както и пациенти с нужда от друго болнично лечение, при които има доказана инфекция. Във втория тип е необходим специфичен триаж за симптоми на инфекцията и епидемиологична анкета, които се извършват извън корпусите за същинското болнично лечение. В тях трябва да се формира изолационно звено, в което временно да се настаняват пациентите със съмнение за инфекция – до потвърждаване или отхвърляне на диагнозата. Тези болници трябва да бъдат подбрани с яснотата, че въпреки мерките, във всеки един момент част от тях или целите могат да влезнат в карантина и да отпаднат от здравната система за определен период. И третият тип трябва да бъдат пазени „чисти“ от заразата. Целта на формирането на такъв “студен резерв” е в условията на разраснала се епидемия, тези болници с персонала и апаратурата си да могат да поемат пациентите със заболявания, които не са свързани с КОВИД-19. Те трябва да са с наложен фанатичен бариерен режим на входа и при най-малки съмнения за симптоми, наподобяващи тези на корона инфекцията, пациентите да бъдат насочвани към болница от втория тип“, обясни Москов. Той смята за неразумно решението пациенти с доказана коронавирус инфекция да се приемат и лекуват във всяка болница на страната.

Според него, лечебните заведения от първи тип трябва да са на национално ниво, а тези от втори и трети тип  – на регионално ниво, като разпределение се прави без оглед на формата на собственост на болниците. „На които откажат или не спазят наложените им ангажименти и режим на работа, да се отнема лицензът за дейност“, предлага още бившият здравен министър.

По думите му в момента има две задачи пред системата: да осигури лечението на пациентите с коронавирус и да запази капацитета си за лечение на заболяванията, които не са свързани с епидемията, като не се превърне сама в огнище на зараза (както стана в Италия).

„Предизвикaтелcтвото е как за бpоeни дни дo пpиведем здpавeопазването от cъcтояниe на “пазаpен cyбеĸт”, който в значителна чаcт pаботи на пpинципа  – не е важно какво реално правим, а какво отчитаме, и вcяко управление, което приема това е добpо, в cиcтема, която фyнкционира, за да отговоpи на здpавните потребности на обществото. Система, от която дъpжавата изиcква и полyчава здpавен, а не финанcов pезyлтат“, коментира д-р Москов. „Дори и без думите „криза“, „зараза“ и „извънредни мерки“ не са ли точно това параметрите, в които искаме да функционира тази система. Затова по парадоксален начин част от мерките, свързани с извънредното положение, са всъщност мерки за връщане към нормата“, категоричен е той.

Според Москов, не по-малко важно е и гарантирането на кадровата и финансова стабилност на здравната система. „Работещите в нея получават възнаграждението си на база извършена дейност. В условията на извънредно положение болниците влизат в режим на активно отлагане на планови пациенти, а самите пациенти се обръщат към системата само при остра спешност. В тази ситуация и при запазване на действащия начин на финансиране от НЗОК, възнагражденията на работещите ще паднат с минимум 50%. Така след месец ще имаме не само преуморени, а и тежко демотивирани лекари, сестри и санитари“, уточни бившият министър. Той предлага във време на извънредно положение НЗОК всеки месец да извършва компенсаторно плащане към изпълнителите на медицинска помощ в размер на 100 % от средноаритметично заплатеното им за последните 3 месеца преди обявяване на извънредното положение. Този механизъм трябва да замени механизма на заплащане за извършена дейност, описан в действащия национален рамков договор, като изплатените суми не подлежат на приспадане от бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ за дейности, извършени след отмяна на извънредното положение.

СПОДЕЛИ