2 млн. българи без достъп до лекарства

Вече няма да има лимити за ПЕТ скенер, обеща министър Кирил Ананиев

152
лекарства

Повече от 2 млн. българи нямат достъп до лекарства, защото живеят в населени места без аптеки. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от БСП Дора Янкова. В тази връзка тя попита здравния министър Кирил Ананиев какви мерки предвижда ведомството, за да бъде изпълнена програмата на правителството за подобряване достъпа до аптеки и до фармацевтична грижа на хората.

Ананиев обясни, че МЗ е изготвило проект за промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина, който предвижда създаване на Национална аптечна карта. „Основната цел на реализирането ѝ е да се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и да се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки“, поясни той. И допълни, че на базата на картата ще се стимулират действащите аптеки да разширят своята дейност в малките села и градове като отварят филиали.

„Разкриването на втори и следващ адрес на аптека ще изисква по-малки инвестиции и по-малко разходи, защото условията за това са облекчени“, обясни министърът. Освен това няма да се изисква на следващия адрес да работят магистър – фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 часа.

Според Ананиев, тези предложения няма да попречат на конкурентната среда, но ще осигурят „приближаването“ на аптеките до пациентите в малките населени места. Здравният министър поясни, че дебатите за нощните аптеки ще продължат, въпреки че фармацевтите са били против дежурствата.

Вече няма да има лимити за ПЕТ скенер, обеща още пред депутатите Кирил Ананиев. По думите му ще отпадне ограничението НЗОК да заплаща до две изследвания на здравноосигурен пациент годишно. „Корекцията ще фигурира в Анекса към НРД 2020-2022 г.“, увери той в отговор на въпрос на проф. Георги Михайлов от БСП. Според лекаря-социалист, при пациенти с много сериозни заболявания световните стандарти са за 4 проследявания годишно.

СПОДЕЛИ