70 студенти по медицина на курс по трансплантации

Обучението е в изпълнение на одобрената от МС Национална програма за насърчаване на донорството

226
трансплантации

Среща-дискусия между лекари, координатори по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки, и студенти по медицина ще се проведе от 18.00 часа, утре, в сградата на Варненския медицински университет. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.  Семинарът ще бъде открит от директорa на ИАМН г-н Росен Иванов.

Събитието е първо по рода си и е част от програмата на семинара-обучение, който организира Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) с любезното домакинство на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна.

В рамките на 3 дни над 70 лекари-участници от цялата страна ще преминат обучение по медицински, правни, психологични, психо-социални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи тъкани и клетки.

Лектори на обучението са водещи български преподаватели, хабилитирани научни работници – професори, доценти и медицински специалисти. За предизвикателствата и постиженията пред донорството и трансплантацията в България, ще говорят и дискутират проф. д-р Вилиян Платиканов, проф. д-р Елисавета Наумова, проф. д-р Христина Групчева, проф. д-р Анастасия Михайлова, адв. проф. д-р Дарина Зиновиева, доц. д-р Чавдар Бъчваров и други доказани специалисти.

Обучението е в изпълнение на одобрената от Министерския съвет Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019-2023 година. Програмата предвижда съвместни дейности с медицинските университети за осигуряване на първоначално и продължаващо обучение в тази област, и осигуряване на високоспециализирани кадри за системата по донорство и трансплантации.

 

СПОДЕЛИ