НОИ да поеме изплащането на пълния размер на болничните

Електронен екземпляр на листа да се изпраща автоматично на работодателя, а службите по трудова медицина да дебнат за нередности, предлагат личните лекари

398
болничен

НОИ да поеме изплащането на пълния размер на болничните. Това предлагат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) в становището си по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС за реда на издаване на болничните и тяхното финансиране.

Според тях, работодателите трябва да бъдат освободени от задължението да заплащат част от дните (прието като антикризисна мярка, превърнала се в практика с вече десетгодишна давност). Както работодателят, така и работникът или служителят в различен процент плащат съответната осигурителна вноска. Ако тя не е достатъчна, нека се мисли в посока осигуряване на достатъчен ресурс или оптимално опериране с наличния, казват семейните лекари.

От НСОПЛБ предлагат още да се създаде възможност електронен екземпляр на болничния да се изпраща от лечебното заведение, което го издава, автоматично на работодателя, както НОИ получава данните в момента. Така не само ще се повиши контролът, но и ще бъде по-удобно за пациента и всички заинтересовани страни.

Предложенията за вменяване на допълнителни функции на Регионалните съвети към РЗИ с оглед контрол са неработещи. От НСОПЛБ предлагат изцяло да се премахнат тези Регионални съвети, тъй като по обективни причини те нямат необходимия капацитет, нито компетентност да осъществяват очаквания контрол.

Работодателят да изисква от Службите по трудова медицина при изготвянето на анализа на болничните да идентифицират случаите на често боледуващи или такива, които по някаква причина са „съмнителни“ от гледна точка на работодателя. Въпросните служители да бъдат подложени на обстоен профилактичен преглед, за да се установи има ли причина да боледуват по-често, предлагат още джипитата. Според тях, трябва да се опрости процедурата по обжалване на болничните от страна на работодателите, която е твърде сложна.

Да не се намалява обаче установения брой дни за болничните, тъй като това би било в ущърб на здравето на болните и с отрицателен икономически резултат, когато недолекувани, нездрави хора се връщат в работната среда, категорични са личните лекари.

От НСОПЛБ смятат също, че първият болничен лист трябва да се издава от лечебното заведение (лекаря), който е поставил диагнозата, назначил или провел лечението. Но лекарят или лечебното заведение издали болничния да не носят отговорност за действията на пациента по време на дните временна нетрудоспособност.

От сдружението заявяват готовност за допълнително обсъждане на предложенията. Държавата обаче е против тя да плаша всички дни от болничните, тъй като това би струвало на бюджете на НОИ 200 млн. лева годишно.

 

СПОДЕЛИ