Пилотен проект ще открива рак на белия дроб в ранен стадий

1 на всеки 15 души страда от заболяването, най-застрашени са мъжете над 45 г.

232
рак на белия дроб

Българското дружеството по Кардиоторакална Рентгенология, в партньорство със Сдружение “Въздух за здраве”, с подкрепата на стартиралата през 2009 г. благотворителна инициатива „Избери, за да помогнеш“ организира проект за скрининг за белодробен карцином с нискодозова компютърна томография. Целта на проекта „Заедно срещу рака на белия дроб“ е да се изготви, предложи и въведе в рутинната медицинска практика в България алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб.

Пациентите, при които се установи ранна форма на рак, ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от заболели и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, като първа стъпка за приложението му на национално ниво.

Независимо от напредъка на медицината, ракът на белия дроб и днес остава едно от най-смъртоносните и скъпи за лечение онкологични заболявания. Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените.

Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 3% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време. В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-36% снижаване на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти.

 

СПОДЕЛИ