ЕС: В България НЗОК плаща за лечение колкото може, а не колкото струва

Увеличаването на разходите за здравеопазване е главно за сметка на потребителите, пише в доклада за страната ни

198
НЗОК

Методът за изчисляване на цената на клиничните пътеки в България отразява способността на НЗОК да плаща, а не реалните разходи за болнични услуги. Това се казва в изготвения от ЕС Здравен профил на страната ни за 2019 г.

„България финансира своите болници като използва плащания за всеки отделен случай въз основа на клинични пътеки. Методът за изчисляване на цената на клиничните пътеки следва да отразява разходите за свързани медицински дейности, помощни услуги и консултации след изписване на пациента за всяка клинична пътека, но на практика НЗОК плаща колкото може. Съществува дисбаланс в остойностяването на различните клинични пътеки, като някои от тях са финансирани повече от необходимото, докато други са недофинансирани, което създава стимул за болниците да използват прекомерно само някои клинични пътеки. Като цяло, недостатъчното финансиране на клиничните пътеки се разглежда като един от факторите за постоянни дефицити на болниците“, пише още в доклада.

Според ЕС, високите равнища на задлъжнялост на публичните лечебни заведения за друг траен проблем, към който обаче често се подхожда чрез палиативни мерки, като например периодично покриване на дълговете. “А увеличаването на разходите за здравеопазване е главно за сметка на потребителите – понастоящем системата реално разчита в почти еднаква степен на частните разходи и публичните средства като източници на приходи, като делът на публичното финансиране е 52 % и през последните години намалява“, е констатирано в профила на страната ни. Тази тенденция поражда опасения свързани с равнопоставеността по отношение на финансовата достъпност на здравеопазването, особено за хората с по-ниски доходи, е изводът на ЕС за сектора у нас.

СПОДЕЛИ