МЗ дава 222 000 лева за ПР на проекта за модернизация на спешната помощ

Срокът за подаване на офертите е 6 февруари, а кандидатите ще трябва да печатат рекламни материали, да оргинизарат пресконференции и церемонии за откриване на обновените обекти

244
МЗ

Министерството на здравеопазването (МЗ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация, свързани с проекта за спешната помощ. Общата стойност е 186 978.33 лв. без ДДС или над 222 хиляди лева с ДДС.

Търгът включва две позиции за популяризиране на „Проекта за развитие на спешната помощ“, който се финансира с европари по Оперативна програма „Региони в растеж“. За първата се изисква пиарът да организира и проведе три пресконференции – откриваща, междинна и закриваща, да организира 28 официални церемонии „Първа копка“ и 28 официални церемонии за откриване на обекти, както и 27 междинни събития по области за отчитане на напредъка по проекта.

Възлага се и изработката и доставката на информационни материали – 28 банера, които ще се използват в 28-те области при провеждане на различните събития, билборд, 237 обяснителни табели, 250 броя плакати, 150 рекламни комплекта (папка, химикалка и бележник). Ще се плати и за изработването и публикуването на 84 броя информации – три в национални печатни медии и 81 – в местни печатни медии. Максималната стойност на тази част от поръчката я е 172 078,33 лв. без ДДС.

По другата позиция изпълнителят трябва да изработи и достави 14 900 броя брошури, брандирани с логото и името на оперативната програма и проекта, а максималната стойност е 14 900 лв. без ДДС. Цялата поръчка трябва да бъде изпълнена до 23 октомври 2021 г.

Срокът за подаване на офертите е 6 февруари, а отварянето им ще стане на 7 февруари 2020 г.

СПОДЕЛИ