Пироговци учат лекарите от линейките да интубират

На курс по проекта ПУЛСС вече преминаха 322-ма служители от спешна помощ

514
пироговци
Д-р Димчо Генджелиев от „Пирогов“ преподава на екипи от ЦСМП-София декомпресия на напрегнат пневмоторакс, проходимост на дихателните пътища и интубация

Пироговци вече започнаха да обучават екипите от центровете за спешна помощ. Тази седмица петдневно обучение преминаха лекари от София, Хасково, Кърджали, Бургас, Стара Загора, Добрич, Ямбол и Смолян. Курсовете са проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) и се водят от доказани български лекари с различни медицински специалности и богат професионален опит.

До днес в рамките на проекта са обучени 322-ма души от работещите в системата на спешна помощ. Графиците са изготвени така, че до май 2021 г. всички близо 7000 служители да преминат обучения, в това число и новопостъпилите.

Предвидени са теоретична и практическа част, като всяка група е ангажирана в рамките на 5 дни в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. За целите на курсовете на разположение са 28 високотехнологични манекени, като и 43 симулатора, закупени в изпълнение на проекта ПУЛСС – реализиран в рамките на предходния програмен период.

Припомняме, Министерството на здравеопазването изпълнява проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

СПОДЕЛИ