662 млн. лева за МЗ през 2020-а

1/3 от тях са за заплати, ведомството ще може да отпуска и заеми на държавни и общински болници

483

Министерството на здравеопазването (МЗ) ще разполага с 662, 051 млн. лева през 2020 г., гласуваха депутатите. Разходите в бюджета на ведомството са 428, 923 млн. лв., а максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. е 377, 981 млн. лв.

За персонал са предвидени 282, 043 млн. лв. или с 36 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г. В увеличението влиза и увеличението с 10-процента на заплатите в РЗИ.

За трансфери са отделени 173, 337 лв.  От тях с 4,7 млн. лв. са за БЧК, 52,5 млн. лв. – за спешните отделения в болниците. Субсидията е включена към администрираните разходи по бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“.

За политики в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве са отделени 104,155 млн. лв., за политики в областта на диагностиката и лечението – 494, 042 лв., за политики в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия – 35, 313 млн. лв., а за бюджетна програма „Администрация“ 28 – 541 млн. лв.

Министерството на здравеопазването ще може да предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства за закупуване през 2020 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи. Средствата ще идват от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ и ще се отпускат въз основа на сключени договори за възстановяване им месечни вноски. Предоставяните средства могат да бъдат до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2020 г. постъпления по инвестиционния фонд.

СПОДЕЛИ