ВМА се сдоби с ултрамодерна апаратура

Тя е за клиниките по кардиология и неврохирургия

2260
ВМА

Две от клиниките на Военномедиицнска академия (ВМА) – по кардиология и по неврохирургия, вече са оборудвани с най-съвременна апаратура. Иновативната промяна е част от цялостна концепция на ръководството на болницата за превръщането й във високотехнологично лечебно заведение, съобщиха от ВМА.

Един от най-мощните ангиографски апарати от последно поколение „INNOVA IGS 5”, на американския концерн General Electric Healthcare, вече е пуснат в експлоатация, благодарение на което специалистите от ВМА ще могат да извършват голям обем от високоспециализирани дейности в областта на инвазивната кардиология, ангиология, съдова хирургия, образна диагностика, неврология.

Апаратът е с изключително качество на изображението с най-висока детективна квантова ефективност, ултрамодерни апликации, като Mac-lab, FFR без нужда от отделен анализатор, вграден монитор с голям дисплей. Притежава повече от 20 усъвършенствани 2 D приложения, които подпомагат автоматизирано определяне на точните граници при позициониране и експандиране на стент по време на сложни съдови интервенции, както и многобройни 3D апликации, позволяващи използването на изображения в реално време чрез специализиран комуникационен интерфейс за бърза връзка (1Gb/сек).

Най-съвременната навигационна система Brainlab пък вече е на разположение на неврохирурзите от ВМА. Тя се използва както за краниална, така и за спинална хирургия, която създава възможност за изключителна прецизност при планиране на оперативните достъпи и допустим радикализъм при провеждане на оперативните интервенции с най-нисък риск от усложнения. Апаратурата е една от най-съвременните в страната, създаваща комфорт и сигурност за хирурга и пациента при провеждането на съвременни неврохирургични интервенции в областта на главния мозък и гръбначния стълб. Освен това, независимо от позиционирането на пациента на операционната маса, регистрацията му е лесна и достатъчно бърза, което намалява реалното оперативно време.

Високият клас оборудване в двете клиники е щадящо и за пациента, и за медицинския екип, тъй като позволява времето за лъчево натоварване да бъде редуцирано и сведено до минимум, уточняват от болницата.

СПОДЕЛИ