Даваме съгласие за донорство приживе

МЗ започва дискусия за въвеждане на трансплантация на матка у нас и за разрешаване на кръстосаното донорство

1926
трансплантации

Съгласие за донорство вече ще се изразява приживе, а не както е в момента отказ от такова. Това предлага здравното ведомство в Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК). „Желанието за даряване на органи ще се е вписва в регистрите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, но няма да замести волята на роднините след смъртта на лицето, но би могло да ги ориентира и да ги улесни при вземането на окончателно решение“, гласят мотивите на МЗ. Припомняме, до дни се очаква в сила да влязат и донорските карти, с които всеки може да се снабди в болница, ДКЦ, аптека и др.

Според предложените текстове, човек без близки не може да бъде донор, но в същото време по-широк кръг от роднини ще могат да дават съгласие за свой близък след смъртта му. Сега такова могат да изразят съпруг или родител, дете, брат или сестра. С промените се дава възможност воля за донорство да могат да посочат и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при осиновяване. Изрично се пояснява, че всеки следващ ред роднини могат да дадат мнението си единствено при липса на по-близки родственици.

Предлаганите изменения в законодателството целят също отново да започне дискусия за кръстосаното донорство в България. Това е донорство на принципа на реципрочност – при наличие на двама реципиенти и съответно двама донори (техни роднини), които желаят да им дарят орган или тъкан, но са биологично несъвместими, да се допусне трансплантация чрез размяна на донорите (нероднини), ако те са съвместими. Според министерството, за да бъде разрешено подобно нещо, трябва да има обществен консенсус по въпроса. При липса на широка подкрепа, идеята няма да бъде включена в окончателния законопроект, подчертават от МЗ. Специално се обяснява, че няма единно европейско или международно законодателство по казуса. Отделните държави са регламентирали по различен начин този въпрос – от пълна забрана в Германия, до възможност за подобно нещо в САЩ, Канада, Испания, Италия, включително и за алтруистично даряване на орган – бъбрек на непознат реципиент във Великобритания.

Друга важна цел на законопроекта е да провокира дискусия за въвеждане на трансплантация на матка у нас, поради което са предложени общи идеи по въпроса. Според водещи медицински специалисти, имаме възможности за такава трансплантация, която пък е шанс за жени без матка да родят свои деца. Според тях матката е орган, който се използва само за осъществяване на репродуктивните функции и може да се взема от жена, която вече е родила децата си. Това е нов метод, който е с малък световен опит и провокира въпроси от етично и деонтологично естество, поради което целта на включването на въпроса в настоящия законопроект е да послужи за основа за водене на дебати по въпроса, казват в мотивите си от ведомството. И допълват, че е важно да се води дискусия по значими въпроси в тази област като това какви са критериите за определяне на жената като подходящ донор на матка и кога една жена е осъществила вече репродуктивните си функции. Важно е да се дискутират и да се имат предвид евентуални субективни моменти в желанията на жената да ражда деца и др.

СПОДЕЛИ