15 % от българите мислят, че ваксините са вредни

Правителството одобри Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки за при мерки за медицинско противодействие

195
СЗО

15% от българите мислят, че ваксините са вредни за хората. Това сочат данните от социологическо проучване на Галъп интернешънъл, представено днес. Според резултатите, 58% не се съгласяват с това твърдение, а 27% не могат да формират мнение. „Данните показват, че твърденията за вреда от ваксините не получават широка популярност, макар въобще да не са за пренебрегване дяловете на хората, които са отрицателно настроени“, коментират от Галъп. Когато става въпрос за доказан ефект от ваксините, 15 на сто от населението да ги отрича обаче далеч не е толкова малко, макар че на фона на 8-те %, които смятат, че земята е плоска (според същото социологическо проучване), вероятно е разбираем този резултат.

Междувременно на днешното си заседание правителството одобри Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие, като основно става дума за осигуряване на ваксини и противогрипни препарати.

Към настоящия момент Рамковото споразумение е подписано от почти всички държави-членки, с изключение на България, Финландия, Полша и Швеция. То предвижда възможност за последващо присъединяване на държави-членки. Инициативата е свързана със затрудненията на част от държавите-членки (в т.ч. и България) по време на грипната пандемия през 2009 – 2010 г. да осигурят антивирусни средства и пандемични ваксини. Правно основание е чл. 5 от Решение № 1082/201 З/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО, обясниха от правителствената информационна служба.

Споразумението е рамка, която дава възможност на присъединилите се държави-членки съвместно да провеждат бъдещи тръжни процедури за конкретни мерки за медицинско противодействие при трансгранични заплахи за здравето (противовирусни препарати, ваксини и др.). Правителственото решение цели осигуряване на нужните количества от мерките за медицинско противодействие при евентуални бъдещи трансгранични заплахи за здравето. България ще се счита за страна по Споразумението след неговата ратификация от Народното събрание.

СПОДЕЛИ