Филип Морис публикува Бяла книга „Общественото здраве – задача по-трудна от астрофизика“

Документът беше представен в седмицата на Световния икономически форум в Давос

347
Филип Морис

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) призовава за нов подход при решаването на най-важните проблеми в областта на общественото здраве. Макар че в миналото властите успешно са се справяли с епидемиите и инфекциите, досега те като че ли не успяват да решат сами хронични проблеми, като затлъстяването, алкохолизма, пушенето, заболяванията, предавани по полов път или злоупотребата с опиати. В този случай е възможен и необходим общ подход, който включва участието и на корпорациите. Това е заключението направено в новата бяла книга със заглавие „Общественото здраве – задача по-трудна от астрофизика“ (https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/newsroom/pmi-white-paper-on-public-health-january-2019.pdf?sfvrsn=a8119eb5_2). „Идеалистичните решения не са правилният отговор. Ние не живеем в идеален свят и затова нашите предложения трябва да отразяват този факт“,  казва Мариан Залцман, старши вицепрезидент „Глобални комуникации“ на ФМИ.

ФМИ представи документа в седмицата на Световния икономически форум в Давос. В него са обобщени резултатите, получени от проучване, проведено в 31 държави в света от агенция IPSOS по поръчка на ФМИ. Агенцията задава въпроси на повече от 30 000 души във връзка с техните мнения относно различни проблеми на общественото здраве и ролята на технологиите и иновациите за решаване на тези проблеми.

В решаването на проблемите, свързани с общественото здраве участват потребителите, корпорациите и публичните власти. Динамиката между тези групи всъщност е причината ефективното решаване на тези проблеми да е толкова трудна. Корпорациите се стремят да създават продукти, които отговарят на потребностите на потребителите, които от своя страна да ги използват. И въпреки че хората като цяло са наясно, че определени навици и поведение са вредни за здравето, те може и да не се откажат от тях. И докато потребителите не желаят да се въздържат от употребата на продукти носещи риск или да променят из основи поведението си, този техен избор на начин на живот си остава най-голямото предизвикателство за властите по отношение на основните проблеми на общественото здраве.

Корпорациите са експертите що се отнася до потребителите и пазарът. Те разполагат с инструменти, които им позволяват да сътрудничат с властите за решаване на някои важни проблеми на общественото здраве, свързани с техните продукти. Властите съответно трябва да намерят начин да работят съвместно с корпорациите и да се възползват от техния ресурс. Нужни са ефективни стимули от типа на моркова и тоягата, така че корпорациите да вложат своята изобретателност и бизнес интерес за създаване на работещи решения.

Както доказва примерът с електрическите коли, само когато големите компании успеят да предложат търговски решения, потребителите преминават на по-добри продукти. ФМИ има твърд ангажимент за разработването на алтернативи на цигарите и за сътрудничество с правителствата в усилията за решаване на дълбоко вкоренените проблеми на общественото здраве.

Време е за практически приложими, реални решения, които ще имат съществено въздействие върху живота и здравето на хората. Ние във ФМИ се опитваме да променим света, променяйки първо себе си.

Публикацията е изготвена с подкрепата на Филип Морис България

СПОДЕЛИ