Доплащаме най-много в аптеките, а най-малко – в болниците

През 2016 г. сме извадили от джоба си 2,5 млрд. лева за лекарства, 800 млн. лева - за рехабилитация и 320 млн. лева - за болнична помощ, сочат данните на НСИ

360
КНСБ

Общите разходи за здравеопазване през 2016 г. са били 10,5 милиарда лева, от които домакинствата са платили от джоба си 4,5 милиарда. В сумата са включени не само средствата платени от НЗОК и здравното министерство, но и тези платени от различни ведомства, общини и от Националния осигурителен институт (НОИ). Най-много пари домакинствата са доплатили за лекарства – над 2,5 милиарда лева. На второ място по размер на доплащанията се нарежда рехабилитацията с общ размер над 800 милиона лева. На трето място е извънболничната помощ с 525 милиона лева излезли директно от джоба на пациентите и на последно четвърто място по общ размер на доплащанията се нареждат болниците с едва 320 милиона лева или 12,5% от всички разходи за болнична помощ. Това показват данните на Националният статистически институт, цитирани от Центъра за защита правата в здравеопазването.

От НСИ са направили и сравнителен преглед на доплащанията за медицинска помощ в периода от 2011 г. до 2016 г. включително. Общите разходи, публични и на домакинствата, за здравеопазване в периода 2011 – 2016 г. растат. С едно изключение и това изненадващо е именно болничната помощ. Доплащанията на пациентите в лечебните заведения през периода са намалели. Те са достигнали своя пик през 2012 г., когато са били 390 млн. лева и в следващите 4 години са намалели със 70 милиона лева. Доплащането за извънболнична помощ се е увеличило за същия период с 200 милиона лева, а за лекарства – със 700 милиона лева.

Обективността обаче изисква да се каже, че пак според данните на НСИ, почти половината от публичния ресурс отива в болниците. В извънболничната помощ пък пациентите доплащат близо 50% от джоба си. А при лекарствата (в статистиката са включени продажбите на санитарни материали и оптики) с публични средства се финансират едва 18% от разходите, а 82% се доплащат от хората.

На фона на тези похарчени 10,5 млрд. лева за здраве през 2016 г., тази година бюджетът на НЗОК и МЗ общо е около 5 млрд. лева.

СПОДЕЛИ