МЗ закрепостява специализантите в университетските болници

Държавата ще плаща субсидия на докторите и на базите за обучение, но срещу това специализантът ще е длъжен да остане в съответната клиника няколко години, а тя да го назначи на трудов договор

2644
МЗ

Държавата ще плаща специализациите на лекарите при условие, че те останат да работят в страната за срока на обучението си или поне 3 години. Това предвиждат промените в Наредбата за специализации, публикувани на сайта на здравното ведомство. Идеята на МЗ е по този начин България да се справи с недостига на медици. Недомислица в текстовете обаче не само няма да реши този проблем, но и ще създаде нов.

Министерството на здравеопазването предлага да субсидира базите за обучение, но срещу това лечебното заведение, получило парите, ще е длъжно да назначи специализанта след завършването му за срок, равен на срока на обучението му, а той от своя страна ще е длъжен да приеме. Ако болницата или специализантът откажат да изпълнят това задължение, съответната страна ще трябва да възстанови изплатената субсидия. Това обаче означава младите лекари, получили вече специалност, да работят задължително и само в университетската болница, където са се обучавали. Така, от една страна, по никакъв начин няма да се реши проблемът с равномерното разпределение на кадрите в страната, а от друга –  университетската клиника, където по правило няма глад за лекари, ще трябва да уволни някой опитен медик, за да назначи млад доктор или просто да обяви по-малко места за специализанти.

От Асоциацията на университетските болници обмислят да изпратят възраженията си до МЗ относно тези текстове, като срокът да дадат своето предложение е до 1 март, научи Скенер.нюз.

Иначе размерът на субсидията за базите за обучение ще е в размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година и дължимите осигурителни вноски върху него или за 2019 г. това прави 987 лева за едно специализантско място. Субсидията за специалност „Обща медицина“ ще е в размер 1,3 пъти, като джипитата все пак ще имат право да работят на територията на цялата страна.

За специализантите по Обща медицина има и други промени. Бъдещите джипита вече ще могат да получават заплащане по време на специализацията си. Така ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията, отбелязват от МЗ в мотивите към промените.

В документа е предвидено още на специализантите да могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми или друг източник. Когато финансирането на стипендиите се извършва със средства от Европейските структурни фондове, размерът на стипендиите, редът и условията за предоставянето им ще се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

В проекта на наредба се предвижда Министерството на здравеопазването да публикува на интернет страницата си информацията за свободните длъжности за специализанти, постъпила от базите за обучение в цялата страна, а болниците ще бъдат задължени да обявяват конкурси по Кодекса на труда за специализанти.

СПОДЕЛИ