Абсурд: Д-р Дечев осъди д-р Дечев

В качеството си на шеф на „Св. Иван Рилски“ той завежда дело срещу НЗОК за надлимитна дейност за над 200 хил. лв. и го печели, когато вече е управител на касата

1282
Дечо Дечев
Д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК

В леко комична и доста абсурдна ситуация изпадна управителят на здравната каса д-р Дечо Дечев. Оказа се, че е осъдил себе си за надлимитна дейност. Като директор на  УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ той завежда дело срещу НЗОК за незплатена дейност за 2016 г. и 2017 г. Решението на съда излиза преди няколко дни и е в полза на болницата, когато обаче д-р Дечев вече е управител на касата.

Интересно дали д-р Дечо Дечев ще обжалва решението, което постановява, че НЗОК дължи на „Св. Иван Рилски“ е 213 577 лева главница плюс лихвите и разноските за една инстанция. Формално д-р Дечев не е в конфликт на интереси, но обстоятелствата го поставиха в тази ситуация – да стартира съдебната процедура като ищец и да я завърши като ответник.

В мотивите на решението, постановено от съдия Цвета Желязкова се казва: „В рамките обаче на вече сключени договори за предоставяне на медицински услуги по КП, финансирани от НЗОК, настоящата съдебна инстанция намира, че е недопустимо да се предприемат такива последващи действия от възложителя (НЗОК), които чрез ограничаване на свободата на избор на здравноосигурените лица да се обезпечава достатъчността на обществения финансов ресурс.”

„Доколкото изрично е предвидена възможност за корекция на предвидените прогнозни стойности на медицинската дейност, който ще бъдат изкупени, след съответна контролна процедура, не може да се приеме, че дейността на договора е ограничена до сумите, посочени в Приложение 2. Обратното разбиране би довело до ограничаване на правата на здравноосигурените лица, гарантирани от КРБ, ЗЗО и ЗЗ за свободен, равен достъп до здравни грижи в рамките на пакета гарантиран от НЗОК, включително и по отношение избора на медицинско заведение, където да се осъществи необходимата му медицинска дейност, така както бяха очертани по-горе, тъй като след достигане на определения в Приложение Nо 2 от договора лимит на стойността на извършената медицинска дейност за месеца, изпълнителят на медицинска дейност би следвало да откаже предоставянето на такава, или пък да я предостави, но срещу заплащане (което му е забранено съгласно чл. 31, т.5 от НРД за 2015 г.), или да я предостави безвъзмездно, което е очевидно икономически необосновано да се очаква”, аргументират се още от съда.

Припомняме, досега всички искове на болници за надлимитна дейност бяха уважени от съда, с изключение на един.

СПОДЕЛИ