МОН дава 18 млн. лева за научни изследвания

Ще се финансират проекти за „разкодиране“ на ДНК и анализиране на кардиологични данни

252
МОН

Научни проекти в областта на медицината ще получат финансиране от Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН). Ведомството обяви класирането по пет конкурса. Ще бъдат подкрепени повече от 200 български научни проекта на обща стойност над 18 млн. лв., като 51 от тях са на млади учени и постдокторанти.

Научните проекти са от всички научни области, като сред част от темите са: „разкодиране“ на свойствата на извънклетъчната ДНК; изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни; възможности за получаване на  функционални храни от птици; възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични  замърсители от води и въздух; изграждане на информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане; конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства  и много други.

В конкурса за  „Българска научна периодика – 2018 г.” ще бъдат финансирани над 60 български научни издания, като проектите са на стойност  над 430 000 лв.

В конкурса за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между МОН и ЦЕРН–2018 г. са подкрепени два проекта на обща стойност 760 000 лв.

Осем пък са проектите, по които ще работят български и чуждестранни учени. Те са по различини програми за двустранно сътрудничество. Български и френски учени ще рабатят заедно по 10 проекта. Програмата се казва „Рила“ , а бюджетът за българските колективи е общо над 118 000 лв. Четири са проектите, в които българи и китайци ще работят заедно. Бюджетът за родните колективи е общо над 100 000 лева, а 46 000 лева ще получат нашите учени, които ще работят съвместно с Университетската агенция на франкофонията, като в този раздел проектите са четири.

Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности за финансиране, може да бъдат открити на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“.

СПОДЕЛИ