Бонус от 5 млн. лева за държавните болници от властта

Кабинетът одобри нормативна промяна, с която НЗОК ще сключва договори за медицински изделия

222
болници

Кабинетът отпусна бонус от 5 млн. лева на държавните болници. Министрите гласуваха допълнителните средства да отидат в бюджета на Министерството на здравеопазването за тази година. Средствата са за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, обясниха от правителствената прессслужба.

Срещу дадения бонус властта очаква подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната помощ. „Ще се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение. Ще се повиши и качеството на живот на пациентите“, смятат от МС.

Правителството одобри и изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която се заплащат. „С промените се въвеждат критерии и механизми, регулиращи пазара, ценообразуването, както и реимбурсирането на медицинските изделия. Това предложение е свързано със стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите им медицински изделия, съобразени със здравословното им състояние. Цели се също преодоляване на съществуващата трайна тенденция за увеличаване на разходите на НЗОК за медицински изделия“, аргументират се от МЗ и кабинета.

Занапред всяка фирма ще трябва да докаже, че продуктите й се плащат от обществен фонд в поне три държави от ЕС и то при същите индикации или заболявания, за които и у нас. Също така фондът ще може да плаща изделията директно на фирмите, вместо парите да минават през болниците. Така ще се пази бюджетната дисциплина и ще се засили контролът.

Дали това обаче означава повече и по-качествени медицински изделия за пациентите далеч не е ясно, експерти са по-скоро на противоположното мнение. Производителите пък вече един път обжалваха поканата за договаряне на отстъпки за импланти, пирони, клапи и т.н., отправена им от НЗОК още преди промените да станат факт. Сега касата ще обяви нова процедура.

СПОДЕЛИ