И Търговската палата се обяви за демонополизация на НЗОК

От БТПП предлагат внедряване на глобални стандарти по отношение на както на идентификацията на пациенти, лекарства, медицински изделия, така и на логистиката в болниците

232
НЗОК

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се обявява за демонополизация на НЗОК, съобщиха от организацията след приключване на дебатите в работните групи, които сформира здравното министерство относно предстоящата реформа в сектора.

Припомняме, този вариант, предложен от министър Кирил Ананиев, вече предпочетоха застрахователите, Националната пациентска организация, Сдружението на частните болници, Центърът за защита правата в здравеопазването и много лекари и експерти.

„БТПП е напълно убедена, че действащата здравна система не работи ефективно и има необходимост от промени, които да осигурят по-високо качество на здравните услуги, подобряването на здравословното състояние на гражданите и снижаване на смъртността. В този смисъл подкрепяме усилията на МЗ, насочени към търсене на решения за подобряване на здравната система у нас“, се казва в становището до здравния министър Кирил Ананиев.

От БТПП смятат, че в действащия сега модел на здравно осигуряване средствата, които постъпват, са повече от достатъчни, но монополната позиция на НЗОК, липсата на конкуренция на ниво избор на здравноосигурените лица, както и други фактори като занижен контрол и липса на разписани правила за добра медицинска практика, правят системата неефективна.

Според БТПП, решаването на проблемите в здравеопазването включва мерки като въвеждане на електронно здравеопазване, преразглеждане на заплащането по клинични пътеки, премахване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги, мерки срещу злоупотребите при лекарствата, увеличаване на профилактиката и не на последно място – задържане на квалифицираните български лекари в страната. „Считаме, че тези наши предложения могат да бъдат доразвити в модел А“. Освен това в рамките на експертните обсъждания предложихме внедряването на глобални стандарти по отношение на идентификацията както на пациенти, лекарства, медицински изделия, така също и на процеси, касаещи документооборота и логистиката в болниците. Тези глобални стандарти предоставят висока проследимост и прозрачност, подобрено управление на процеси, следене на сроковете на годност, приема на лекарства от пациентите и други. Акцентирахме, че използването на глобалните стандарти ще помогне за оперативната съвместимост между отделните болнични системи и системи, обслужващи сектора“, посочват още от Търговската палата.

„Поставяме и като важни въпроси доплащанията и солидарността в здравния сектор и считаме, че предлаганият модел на едновременно задължително здравно осигуряване и задължително здравно застраховане няма аналог в нито една европейска държава, а необходимите за изграждането и функционирането му застрахователен и осигурителен пул и гаранционен фонд ще доведат до намаляване на сумите, постъпващи в здравната система“, аргументират се от БТПП.

Дискусиите в работните групи за бъдещата реформа приключиха, но консенсус кой модел ще се прелага все още няма, а въпросите за доста повече от отговорите.

СПОДЕЛИ