Всяка четвърта проверка в болниците хваща нарушения

87 % от проверените през тази година джипита и зъболекари са били в издънка, отчете здравния министър Кирил Ананиев

293
проверка

Всяка четвърта проверка в болниците хваща нарушения, стана ясно от отчета на здравния министър Кирил Ананиев относно контролната дейност на НЗОК. За първите девет месеца на тази година касата е извършила 5101 „хайки“ в лечебните заведения, което е с 31 % повече от миналата година. Проверени са 24 452 клинични пътеки, 9 195 клинични процедури и 38 218 амбулаторни процедури.

„Най-често констатираните нарушения в болниците са свързани с неизпълнение на диагностични или терапевтични процедури, непроследени показатели с патологични отклонения, нелекуване на придружаващи заболявания, неспазени критерии за дехоспитализация и некоректно попълване на медицинска документация“, посочи Ананиев. По думите му това е станало причина за частично прекратяване или отказване на договори по 51 клинични пътеки, а санкциите и сумите за възстановяване от болниците са 10 068 000 лв.

До края на септември от НЗОК са направили и близо 10 000 проверки в практики на джипита, специалисти от извънболничната помощ и зъболекари. Инспектирани са 280 лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ с 287 лекари, като са констатирани нарушения при 251 лекари, което представлява над 87% от общо проверените. За хванатите в издънка доктори са наложени санкции, най-голямата от които е в размер на 155 650 лева.

От отчета на здравния министър за деветмесечието на 2018 г. става ясно, че най-често на ръба и отвъд закона са били зъболекарите. В 6111 случая са установени нарушения, а при 4522 от проверените стоматолози има установени суми за възстановяване. „За посочения период са прекратени 20 броя договори с изпълнители на медицинска и дентална помощ поради влязла в сила санкция за прекратяване“, допълни Ананиев.

Инспектори от НЗОК са организирали и 1266 проверки как лекарите са изписвали лекарства за домашно лечение, като при голяма част от тях са констатирани нарушения и съответно са наложени санкции. Контролните органи в РЗОК и НЗОК са извършили и 2831 проверки по отпускане на лекарствени продукти в аптеките, като при 1681 от тях са установени нередности. „Най-често срещаните нарушения в това отношение са неспазване на посочените ограничения при предписване на различни индикации на приложение №1 от Позитивния лекарствен списък, дублиране на срока, изписване на повече от три лекарства за едно заболяване или количества над регламентираните в лекарствения списък, както и неспазване на критериите и програмите за лечение на хронично болни“, уточни Кирил Ананиев.

СПОДЕЛИ