Хирурзи на курс при проф. Никола Владов

Обученията ще се провеждат в операционните на ВМА, като в тях ще участват не само български лекари, но и колегите им от Югоизточна Европа

635
Проф. Никола Владов
Проф. Никола Владов по време на операция

Проф. Никола Владов ще обучава млади хирурзи от България и Югоизточна Европа в единствения по рода си в региона Международен референтен център, който вече заработи във ВМА.

Млади лекари и специализанти ще имат възможността да усвоят всички иновативни техники, преминавайки курсове в Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия и Клиника по ендоскопска хирургия на ВМА.

Придобитата голяма известност на екипа на проф. Никола Владов в международен план привлече вниманието на фирма „Джонсън и Джонсън”, която участва активно в обучителния процес на партньорите си, с цел усъвършенстване на тяхната квалификация и добрата медицинска практика, с последващите ползи за пациентите.

Като уважаван член на многобройни международни професионални асоциации и особено като съосновател на най-младата международна асоциация за лапароскопска чернодробна хирургия, проф. Владов бе разпознат като хирург, достоен да обучава колегите си не само от България, но и от цяла Югоизточна Европа. Затова, във ВМА беше създаден Международен референтен център за обучение на млади хирурзи, обясниха от лечебното заведение.

Първият курс се проведе в периода 7-9 ноември 2018 г., в рамките на който трима хирурзи от „Пирогов” имаха възможността да наблюдават лапароскопски извършени хемиколектомия, хиатална херния, туморна резекция на надбъбрека и други, както и смятаната за най-сложната в коремната хирургия операция – отворена Уипъл панкреатикодуоденектомия.

На 22 и 23 ноември предстои следващ курс, този път с международно участие на хирурзи от Хърватия.

Подобни обучения ще има и в Клиника по ендоскопска хирургия, ръководена от полк. доц. Пламен Иванов, където тематиката е свързана предимно с лапароскопска колоректална хирургия. Първият курс, с трима хирурзи от „Пирогов”, е насрочен за 14 и 15 ноември.

СПОДЕЛИ