Пациенти с остро писмо до Бойко Борисов срещу шефа на касата

Неправителствени организации негодуват срещу преминаването на фонда за лeчение на деца към НЗОК и срещу закриването на Обществения съвет

245
Бойко Борисов
Бойко Борисов

Остро писмо срещу управителя на здравната каса д-р Дечо Дечев написаха от пациентски организации „Заедно с теб“ до премиера Бойко Борисов, с копие до министър Кирил Ананиев. В писмото, подписано от члена на Обществения съвет на фонда за лечение на деца Пенка Георгиева, се изразява негодувание срещу преминаването на институцията към НЗОК и закриването на Обществения съвет. Неправителствените организации алармират, че има опасност болни деца да останат без лечение, а критиките на д-р Дечев към работата на членовете на съвета са неоснователни и целят единствено да манипулират общественото мнение.

Публикуваме позицията на Пациентски организации „Заедно с теб“ и Пенка Георгиева без редакторска намеса:

В качеството ми на член на Обществения съвет на Център Фонд за лечение на деца през последните две години изразявам остро негодувание за опитите на д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, да дискредитира работата на Обществения съвет, манипулирайки обществото единствено с цел да оправдае неразумното и нормативно неподготвено решение за преминаване на Фонда за лечение на деца към НЗОК.

В Обществения съвет на Фонда за лечение на деца е елитът на българското детско здравеопазване – достойни лекари, отдали живота си с професионализъм години наред за българските деца, също и представители на медиите и неправителствените организации. Всички членове на Обществения съвет винаги строго съблюдават спазването на правилата на работа на Фонд за лечение на деца.

Всяко болно дете независимо дали ще се лекува в чужбина или в България има оферта, касаеща изразходване на субсидията от държавата в размер на 12 милиона лева плюс сумите, събрани от дарения и глоби, за които Общественият съвет носи отговорност. Всяко дете категорично е гласувано от Обществения съвет за одобрение при наличие на такава оферта за сумите до стотинка по субсидията и даренията.

Някои деца, които се нуждаят от лечение в чужбина освен тази оферта за суми, платими от Фонда, касаещи хонорари на чужди лекари, логистика и лечение, невключено в заплащаното от Системите за координация за здравна и социална сигурност в ЕС, се нуждаят от издаването на формуляр S2 от НЗОК. Когато лечението е в страна, където са въведени диагностично-свързаните групи например, чуждата болница не може да предостави подробна информация предварително относно формуляр S2, а в края на лечението.

Формуляр S2 се контролира и издава от НЗОК  (или от МЗ когато става на въпрос за трансплантации, например). Ако д-р Дечо Дечев вижда нередности във формулярите S2, издавани и контролирани  от НЗОК, да уволни подуправителя си д-р Йорданка Пенкова, която се предполага, че не е упражнила нужния контрол в този период, а не да отправя обвинения към Обществения съвет, с единственото си желание да го премахне, за да не пречи на лобистки интереси.

В тази връзка задавам въпрос: смята ли д-р Дечо Дечев да спира тези болни деца, които се нуждаят от лечение и за които трябва да издава формуляр  S2 за лечение в държави, в които са въведени диагностично-свърззани групи например или да забавя деца, спешно нуждаещи се от лечение? Ако това е така, значи още веднъж изразявам несъгласие Фондът да премине към НЗОК, тъй като тази група болни деца ще е дискриминирана и Управителят ще пести средства, отказвайки лечение на деца. Ако Управителят счита, че ще издава формуляри S2 за лечение на децата по диагностично-свързани групи например, за които сумата е ясна на края, тогава настоявам публично да се извини на Обществения съвет за отправените обвинения и манипуции.

Относно обвиненията за злоупотреби с логистиката за децата от Фонда за лечение на деца считам, че това е недоказано публично обвинение от д-р Дечо Дечев към Министерство на здравеопазването, тъй като транспортните разходи се заплащат от фирма, спечелила обществена поръчка. Очаквам здравният министър да защити институцията си и да направи проверка правомерно ли е проведена тази обществена поръчка и относно дейността на спечелилата фирма.

От Пациентски организации „Заедно с теб“ задаваме следните въпроси и настояваме за ясно разписани нормативни уредби от НЗОК:

  1. Как ще става заплащането на хонорари на лекари в чужбина за децата, както и транспортни разходи и такива по настаняване, често в самата болница, тъй като НЗОК може да заплаща според действащото законодателство само медицински дейности?
  2. Сега Фондът за лечение на деца заплаща лекарства в България за тежки онкологични заболявания и други, невключени в реимбурсната листа на НЗОК, както и медицински храни. Как ще се заплащат в бъдеще?
  3. Голяма част от медицинските изделия, които досега заплаща Фондът, в момента не са включени в реимбурсната листа на НЗОК. Това означава откази за лечение и спестяване на средства от НЗОК срещу живота и здравето децата.
  4. Как управителят на НЗОК смята да осигури лечение на деца извън Европейския съюз, тъй като според действащото законодателство това е невъзможно и тези деца ще са дискриминирани.
  5. Как управителят смята да осигури прозрачност в работата относно децата, като дейността ще се осъществяват от служители на заплата към него и е ясно, че те няма да посмеят да сигнализират за каквито и да са нередности?

Има и редица други въпроси. Преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК на тъмно и набързо без ясни правила и при абсолютно нежелание за обяснение от д-р Дечо Дечев създава огромно напрежение сред родителите на болни деца. Управители на НЗОК, министри и други управленци идват и си отиват, но ние, пациентите оставаме и не сме съгласни всеки да си прави неясни експерименти с болните деца на България!

СПОДЕЛИ