Джипитата искат 6,5 % от бюджета на касата

Думите на НЗОК и МЗ са коренно различни от делата по отношение на извънболничната помощ, заяви доц. Любомир Киров

100
Доц. Любомир Киров
Доц. Любомир Киров

Цифрите недвусмислено доказват, че публичното говорене от страна на институциите за акцент върху извънболничната медицинска помощ и особено първичната не е подкрепено със съответните действия. Това заявяват в свое становище във връзка с проектобюджета на НЗОК за 2019 г. от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Припомняме, заложените средства за ПИМП за идната година възлизат на 225 млн. лв. – близо 11 млн. лв. повече от заложените в тазгодишния бюджет.

„В процентно съотношение средствата, отделяни за първична извънболнична медицинска помощ от общия бюджет на НЗОК, ежегодно намаляват. Така през 2017 г. делът на първичната извънболнична помощ е 6,5%, за тази година той е 5,8%, а за 2019 г. ще бъде в размер на 5,4 на сто от общите средства на касата за здравноосигурителни плащания“, обясни доц. Любомир Киров, председател на сдружението на джипитата. По думите му за поредна година не се спазват препоръките на Световната банка, СЗО, както и поетите ангажименти в националната стратегия за здраве. „Макар и увеличението на средствата за специализирана извънболнична помощ и медико-диагностични дейности да е петкратно по-високо в сравнение с тези за първична помощ, като абсолютна стойност попада във вече описаното несъответствие. Накратко, думите на НЗОК и МЗ са коренно различни от делата“, се казва в позицията на общопрактикуващите лекари.

Според доц. Киров, категорично неприемливо е промяна в един куп здравни закони да се прави през преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НЗОК. Той настоява депутатите да гласуват само парите на фонда за догодина, а другите поправки да се гледат поотделно. Припомняме, същото поиска и омбудстманът Мая Манолова.

Джипитата искат още в бюджета да бъде направена разбивка по групи и суми на лицата, осигурявани от държавата, промени в текстовете, касаещи профилактичните прегледи, както и увеличаване на средствата за първична извънболнична помощ до 6,5% от общия бюджет на здравната каса. Според доц. Киров не бива да се допуска и прехвърляне на средства от едно перо в друго.

СПОДЕЛИ