Над 863 000 души ползвали болничен поне веднъж през 2017-а

Най-много хора си вземат отпуск по болест през януари, най-малко отсъстват от работа през май и декември

134
болничен

863 800 българи са ползвали болничен поне веднъж през миналата година, показват данните на Националния осигурителен институт за 2017 г. Най-много са обезщетенията, изплатени на жени между 25 и 34 г., което се дължи основно на това, че дамите по-често остават вкъщи, когато има болен член на семейството. При мъжете 29,4% от всички дни във временна неработоспособност са във възрастовата група 55 – 64 години, сочи анализът на НОИ.

Според данните, разходите на института за болнични от 2011 до 2017 г. са скочили двойно – от 256,4 на 508,9 млн. лева. Средната продължителност на болничния е 8,55 дни, а общо за цялата минала година разходът на човек е 572,97 лева, което е с 36 лева повече в сравнение с предходната годита. Броят на болничните листове е 2 031 997, като от тях 1 401 886 (69,0%) са първични и 630 111 (31,0%) – продължение на болничен лист.

Логично най-много хора вземат болнични през януари, когато е пикът на грипната епидемия. През януари миналата година във временна наработоспособност са били 211 973 души, което е с 26,6% повече от средномесечните резултати за годината. Бюлетинът на НОИ показва още, че февруари, март и октомври са месеци, през които също се вземат повече болнични, а най-малко се ползват през май и декември.

СПОДЕЛИ