Държавата ще дава бонуси на лекари, които изписват по-евтини хапчета

Реформата стартира през 2020 г., а от април до декември догодина ще си избираме застрахователи

286
хапчета

Държавата ще плаща бонуси на джипита и лекари от извънболничната помощ, които изписват генерични, т.е. по-евтини хапчета. Това е записано в проектореформата на здравния министър Кирил Ананиев. Така властта ще се опита да намали харчовете за медикаменти, макар да е спорно доколко подобна практика е в полза на пациентите.

Освен това МЗ вече ще договоря централизирано от името и за сметка на лечебните заведения лекарствени продукти и медицински изделия, с които работят държавните и общинските болници.

Припомняме, от началото на седмицата дълго пазената тайна за новия осигурителен модел и очакваната промяна в здравния сектор, най-после излезе на светло, макар още да не е представена официално. Това ще се случи на 26-ти септември.

След това предстои широк обществен дебат, а през 2019 г. депутатите трябва да приемат новата нормативна уредба за реализиране на реформата. От април до декември догодина пък е срокът, в който всеки българин ще трябва да си избере застраховател, при който да се осигурява задължително в рамките на 12 лева на месец.

„Разчетите за 2020 г. отразяват новия модел и започва плащането на застрахователните премии. Удължава се действието на рамковия договор за 2019 г. при условията и по реда на НРД 2018 г., а съсловните организации се преобразуват в браншови съюзи по специалности“, е записано още в документа на МЗ.

Намеренията на властта са болниците да определят цени за дейностите си, да ги оповестяват, да работят при единни правила за финансово управление и контрол независимо от формата на собственост, когато ползват публични средства. Лечебните заведения задължително ще представят на пациентите финансов фиш с описание за стойността на извършените дейности, а ако болният няма осигуровка или застраховка ще трябва да плати от джоба си за лечението.

Предвижда се още отпадане на медицинските стандарти и Националната здравна карта в настоящия й обхват и съдържание. Отпада също и акредитацията на лечебните заведения, които ще бъдат проверявани за съответствие с правилата за добра медицинска практика и за осигуреност с лекари и специалисти и апаратура на основата на европейски стандарти и критерии, които МЗ ще дефинира. На тази база ще се планират и потребностите от нови инвестиции. Няма да се разкриват болници или нови дейности, ако не отговарят на ясни критерии, които да са устойчиви в средносрочен план, независимо от източника на финансиране.

СПОДЕЛИ