На диета вече ще ни подлагат само доктори

Практикуващите неконвенционални методи на лечение пък ще трябва да са поне здравни бакалаври

589
диета

На диета вече да могат да ни подлагат само лекари, а диетиката да бъде извадена от списъка на регламентираните видове неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Това предлага здравното ведомство законопроекта си за изменение и допълнение на Закона за здравето.

От МЗ припомнят, че съгласно номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването у нас „Хранене и диететика“ е медицинска специалност, която се придобива от лица с професионална квалификация „лекар“. Диетотерапия се практикува от висококвалифицирани лекари-специалисти, които са преминали продължителна подготовка в рамките на обучението за придобиване на посочената медицинска специалност.

„Прилагането на „диетика“ от неспециалисти крие рискове за здравето на пациентите. Понастоящем лица без познания в областта на медицината, в частност по отношение на храненето, могат да прилагат неконвенционално лечение на болни чрез диети, да консултират лица със здравни проблеми относно тяхното хранене, да промотират в публичното пространство послания относно храните и храненето, които не се основават на доказани научни познания“, мотивира се властта.

Според вносителите, некомпетентното практикуване на диетотерапията често води до влошаване на болестните процеси, а ненаучните мнения и съвети относно храните и храненето към населението създават неверни и вредни за здравето нагласи.

Единствено здравни бакалаври пък ще могат да прилагат неконвенционални методи на лечение, а не както е в момента и хора  само със средно образование, предвиждат още пледлаганите промени в Закона за здравето.

„След извършен анализ на данните и резултатите от провеждания от министъра на здравеопазването контрол върху неконвенционалните методи се обосновава изводът, че право ги да практикуват следва да имат само специалисти с придобито образование по медицинска професия, което осигурява гарантиран обем теоретични знания и практически умени“, са мотивите на МЗ. Според вносителите, така ще се предотврати и намали рискът за здравето на гражданите при използването на неконвенционални методи за лечение.

Общественото обсъждане на законопроекта ще продължи до 5 септември, след това законопроектът трябва да се разгледа от кабинета и Народното събрание.

СПОДЕЛИ