Д-р Дечев: Задачата на касата е да финансира еднакво всички осигурени

В рамките на сумата, която е остойностена за дадена диагноза, лекарят ще има право да избира лекарствата, а ако те превишават лимита, то пациентът ще доплаща, обясни концепцията си новият шеф на НЗОК

639
Дечо Дечев
Д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК

Здравната каса не е лечебно, а финансиращо заведение и задачата му е да финансира еднакво всички осигурени лица, категоричен е новият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев. Затова той предлага нова концепция за скъпите лекарства, които гълтат почти 1/3 от бюджета на касата.

„Например в онкологията има международно утвърдени ръководства за лечение, които дават ясни насоки за терапията на пациента според стадия на заболяването му и това би трябвало да се спазва от всички онколози, които прилагат тази терапия. Не отиваме до крайности да ги задължим да лекуват според написаното, даваме им свобода, но когато остойностяваме терапията, ще се базираме на молекулите, посочени в стандарта. Ще остойностим това лечение, което, пак повтарям, е по международно утвърдени стандарти и така всеки пациент с конкретната диагноза ще получава едно и също финансиране на лечението му. В рамките на сумата, която е остойностена, лекарят има право да избира лекарства, които, ако превишават сумата, пациентът или дори болницата ще има право да доплати”, обяснява д-р Дечев в интервю за в. „24 часа“.

Като цяло в областта на лекарствата той планира да въведе принципа ефективност и ефикасност, както и да води прогенерична политика. „При медицинските изделия пък основно ще се заложи на това, когато НЗОК обявява договаряне за тях, да се залага на критерия качество. Да не бъде приоритет цената. Кандидатите ще трябва да приложат доказателства, че тези медицински изделия се използват на територията на Европейския съюз. Освен това ще се борим да постигнем и съпоставимост в цените им – да са същите като в ЕС. Това е трудно като реализация, но не е невъзможно. Ще има съпротива от страна на фирмите, които ще дават обяснения, че сме малък пазар и като такъв цената трябва да е по-висока, но ще направим всичко възможно българските пациенти и касата като платец да не заплащат цени, по-високи от тези в други европейски държави”, казва новият управител на фонда.

Д-р Дечо Дечев има намерение да спре прехвърлянето на средства в бюджета на НЗОК от едно перо в друго. „С планирането на новия бюджет ще предложа да има процентно разпределение на разходите по пера – за болнична, извънболнична помощ и лекарства, и да не може да се прехвърлят суми. Тогава ще има финансова дисциплина и ще се знае, че бюджетът за лекарства към 1 януари трябва да стигне до 31 декември. Задължение на екипите ще е да направят такива правила за работа в даденото перо, че парите да стигнат. Ако това не се случи, значи този екип не си е на мястото. В това ще бъдат включени и директорите на РЗОК с конкретни ангажименти. Ако параметрите се спазват на ниво региони, няма как да не се получи правилният резултат и на централно ниво”, убеден е д-р Дечев.

СПОДЕЛИ