БСП ще обединява болниците в холдинги

Проектът на левицата "Визия за България" в сектор „Здравеопазване“ включва още намаляване на ДДС върху лекарствата, запазване на монопола на НЗОК и отнемане на автономията на медицинските ВУЗ-ове

611
БСП
Корнелия Нинова

Холдингови структури във всеки регион да обединят лечебните заведения на съответната територия, предлага БСП в проекта си „Визия за България“. Според левицата, областните спешни медицински центрове, центрове за извънболнична помощ, болниците за активно и специализирано лечение, центрове за интегрирани здравно-социални услуги и едно медицинско учебно заведение, както и техните поделения, трябва да бъдат вкарани в холдинг, който ще се ръководи и администрира на ниво регион.

В проекта се предлага Националнага здравна карта да бъде нормативна рамка за териториалното разпределение и нивото на медицинска компетентност на лечебните заведения, които ще могат да предоставят медицинска помощ  до 30 минути и на отстояние до  50 км. при непрекъснато покритие – 24 часа всеки ден, с включване и на аптечната мрежа.

Социалистите са категорични, че трябва да бъде премахнат търговския статут на държавните лечебни заведения и да бъде заменен с принципно нов статут, отговарящ на социалния характер, същност и насоченост на здравеопазването. А заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси да бъде по цени, определени от държавата в лицето на НЗОК, а парите от фонда да могат да се ползват само от болници, които не са търговски дружества. По думите на Корнелия Нинова не е възможно да се забранят частните клиники, но ако те искат да получават пари от НЗОК, трябва да се отпишат от Търговския регистър. Да бъде променена системата за акредитация на лечебните заведения на база ревизия и модернизация на медицинските стандарти, предлагат още от БСП.

В проекта се подчертава, че изградената у нас здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които не само че не са синергични, но и взаимно си противоречат. Това, според социалистите, поражда вътрешни противоречия, несигурност в нейните елементи, неустойчивост на управленските отношения, непрекъснати промени, а връх взимат пазарно-търговските принципи и отношения.

Затова от БСП смятат, че здравната каса не трябва да бъде демонополизирана, а вместо това предлагат държавата да заплаща пълния размер на вноските за децата, пенсионерите и държавните служители. За всеки здравнонеосигурен пък да има  държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични финансови ресурси, предлага левицата. „Пациентът трябва да бъде поставен в центъра на системата, да бъде засилена финансовата защита за болните, рязко да бъдат намалени частните плащания на хората и да бъде въведено персонално медицинско досие (ПМД), обединяващо цялата информация (клинична, медицинска и финансова), за даден пациент във всеки етап от живота му“, е записано в проекта „Визия за България“.

Левицата се обявява още за въвеждане на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия, а всяка година държавата да определя цените на лекарствата от реимбурсния списък и медицински изделия както за болниците, така и за аптеките. Така щели да отпаднат обществените поръчки.

„В здравеопазването трябва да има пълна прозрачност на разходите и това означава, че е необходимо да се въведе постоянно предоставяне на информация за покупките и продажбите, 24-часа в денонощието, всеки ден, от търговци на едро и дребно с лекарствени продукти и медицински изделия на пациенти, заинтересовани лица и организации. Не трябва да има търговска тайни при сделки с публичен ресурс“, подчерта проф. Георги Михайлов. По думите му е необходима Наредба за формиране на възнагражденията в държавните лечебни заведения, която гарантира достойни базови заплати за всички ангажирани в системата на здравеопазването и реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит.

В документа, изготвен от БСП, е отделено място и на проблемите на медицинската наука и образование. Социалистите смятат, че трябва да бъде преразгледана автономията на медицинските ВУЗ-ове и научни звена с цел подчиняването им на държавната политика по отношение здравето на нацията. Според тях, безплатното обучение трябва да бъде заменено с държавна стипендия за обучение или специализация, с ангажимент за работа минимум 5 години. Държавата също така трябва да  финансира специализации в чужбина в области на медицината с висока обществена значимост, както и по специалности, в които страната има недостатъчен капацитет, но срещу дългогодишен ангажимент за работа в държавните болници.

СПОДЕЛИ

Warning: A non-numeric value encountered in /home/skenghpq/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326