Близо 40 млн. лева от вноските ни за здраве отишли за друго

НЗОК приключила 2015 г. с излишък и нарушила два закона, твърдят от ЦЗПЗ

1060
разходи

Близо 40 млн. лева от вноските ни за здраве през 2015 г. за отишли в държавния бюджет и са били похарчени за друго. Това твърдят от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

Годишният финансов отчет на НЗОК за 2015 г. сочи, че осигурителната институция е завършила годината с излишък от 13 724 000 лева, съгласно отчета за касовото изпълнение. Наличните средства по текущата сметка на НЗОК в БНБ на 31.12.2015 г. са били в размер на 39 847 215,88 лева. На 1 януари всички бюджетни организации, каквато е и касата, стартират с нови бюджети. Наличните към 31 декември средства по сметките се начисляват в годишния баланс на държавния бюджет, обясняват от ЦЗПЗ.

На практика, вместо да се разплати с болниците например, НЗОК е внесла „спестената” сума в държавния бюджет. В същото време касата и до сега отказва да заплати извършена и отчетена дейност на болниците в размер на 52 милиона лева, с аргумента, че в бюджета няма средства и Надзорният съвет на фонда трябва да спазва финансова дисциплина.

Формирайки излишък, Надзорният съвет на НЗОК е нарушил поне два закона, смята д-р Стойчо Кацаров. Единият е законът за бюджет на НЗОК за 2015 г., в чийто чл. 1, ал. 3, Народното събрание е определило, че „Приема бюджета на НЗОК за 2015 г. с балансирано бюджетно салдо.” Другият е законът за здравното осигуряване, в чиито чл. 2 се определя, че „Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори. В чл. 44 а на същия закон се забранява набраните приходи от здравни вноски да се харчат за друго, освен за определеното със закона и рамковите договори. Тъй като натрупаният излишък и наличните средства по сметките на НЗОК на 31.12.2015 година са станали част от държавния бюджет, те са използвани за покриване на други разходи, различни от определените със закона.

С отчета на здравната каса за изпълнението на бюджета за 2015 г. има още един проблем – касовото изпълнение възлиза на 13 724 000 лева, но в одобрения в средата на миналата година от Министерски съвет и приет след това от Народното събрание отчет за бюджета на НЗОК за същата тази 2015 година, излишък е в размер на 7 328 000 лева. Къде са се „загубили“ 6,4 млн. лева от здравните ни вноски не е ясно.

СПОДЕЛИ