Високотехнологично приложение ще „оправя“ здравеопазването ни

Danny Analytics позволява оценка на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии чрез обработване и анализ на големи масиви от клинични данни

362
приложение

Високотехнологично приложение предлага възможност за подобряване на здравеопазването ни, стана ясно от представянето на аналитичния софтуерен продукт Danny Analytics на българската ИТ компания Sqilline, която разработва технологични решения за управление и анализ на големи масиви от данни в реално време. Новото приложение предоставя на специалистите в областта на медицината и фармацията възможности за оценка и анализ на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии в областта на онкологията и кардиологията.

Danny Analytics интегрира информация от множество различни източници като болнични информационни системи, регистри и др. и предоставя бързи, обобщени анализи в реално време на огромна база от клинични данни. Приложението осигурява усъвършенствани инструменти за цялостни търсения и анализи на разнородни данни за пациентите – възможни диагнози, терапии и конкретни клинични показатели. Наред с това, анализира как конкретни фактори влияят върху подобряване състоянието на пациентите и позволява сравнение на ефективността на различните видове лечение с цел подобряване грижата за пациентите.

Впрягайки мощта на съвременните информационни технологии, това решение има за цел да осигури на лекари, фармацевтични и изследователски компании, както и всички заинтересовани държавни институции най-съвременно средство за: лесно достъпни и визуализирани клинични данни от болнични информационни системи, електронни здравни досиета или други регистри; оценка на клинични показатели в реално време – огромни масиви от данни/пациенти се сравняват и анализират за секунди; идеи и тенденции при голяма пациентска популация; пациентски профили и история на заболяването – изчерпателно и ефективно е-досие, вкл. клинични пътеки, процедури, диагностика, назначаване на план за лечение (исторически, текущ) и др.; събиране и обобщаване на реални данни чрез приложение за споделяне на информация и знания между лекарите, фармацевтични и изследователски компании; информативни аналитични отчети; сигурност на данните.

За фармацевтичните компании приложението позволява по-добро проследяване и оценка на реалните данни от проведените терапии, което спомага за достъпа на пазара на новите лекарства чрез качествен анализ, базиран на резултати от реалната практика в онкологията и кардиологията.

Danny Analytics ще подпомогне държавните здравни институции в процеса на трансформация на здравните грижи на база анализа на проведения терапевтичен подход и оценката на ефективността и безопасността,което ще повиши качеството, ефективността и добавената стойност на грижите за пациента.

„Съвременната оценка на здравните технологии е основана на добавената стойност, заплащането за ефект и поставянето на пациента в центъра на този процес. Без данни от реалната практика обаче, това не е постижимо. Представеният от Sqilline алгоритъм е първи по рода си за България, при това базиран върху най-съвременна платформа и с пълен потенциал да осигури необходимия инструментариум за оценка в реално време на ползите и ефекта от новите технологии. Това ще гарантира използването на таргетирани и ефикасни лекарствени терапии за пациентите, което е от ключово значение за бъдещото развитие на здравеопазването в страната ни“, заяви д-р Борислав Борисов, бивш директор на ИАЛ и член на International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research.

В момента с Danny Analytics се обработват и анализират данни от няколко водещи онкологични болници в София и страната.

СПОДЕЛИ