Прекарали сме в болнични над 17 милиона дни само за година

НОИ е обжалвал близо 14 хиляди решения за временна нетрудоспособност, отменени обаче са едва 3845

болничен

Точно 17 055 882 дни сме били в болнични през миналата година, което е струвало на Националния осигурителен институт 486 175 066 лева. Общо 3 127 154 са подадените в НОИ болнични листове през 2017 г., сочат данните от годишния доклад за работата на института. За сравнение през 2016 г. изплатените болнични са били 3 096 272, а година по-рано – 2 679 142. Среднодневният размер на обезщетението през миналата година е бил 28.50 лв., а средно сме отсъствали от работа 6,6 дни най-често заради грип и увреждане на междупрешленните дискове.

От данните за осъществената контролна дейност по експертизата на временната неработоспособност през периода 2015 г. – 2017 г. се вижда, че намалява броят на обжалваните болнични листове, като през 2016 г. те са с 2547 по-малко спрямо 2015 г., а през 2017 г. – с 1412 по-малко спрямо броя им през 2016 г. Делът на отменените болнични листове спрямо обжалваните през 2016 г. леко намалява в сравнение с 2015 г., но през 2017 г. при този показател има нарастване с 4,4 % спрямо 2016 г.

Органите на медицинската експертиза през 2017 г. са отменили 3845 болнични листове (28,5% от обжалваните) за 58 155 дни. От тях 58,3% са отменени от ЛКК, а 40,9% – от ТЕЛК. Резултатите за 2017 г. показват увеличение на броя на отменените болнични листове от ЛКК, при намален брой отменени от ТЕЛК спрямо 2016 г.

През 2017 г. лекарите, експерти по експертиза на временната неработоспособност са извършили 1662 проверки на лечебни заведения, при 1168 проверки през 2016 г., или с 494 повече. Участвали са при разглеждане на 8113 болнични листове от регионалните съвети към РЗИ, по реда на чл. 111 от Закона за здравето.

Най-често срещаните пропуски и грешки на лекарите са издаването на по-дълги болнични, отколкото имат право и листове, които са за повече дни, отколкото са необходими за възстановяване при даденото заболяване, са установили проверяващите експерти на НОИ.

 

СПОДЕЛИ