Най-много жалби от Бърза помощ

Нарушенията са основно в качеството, обема и своевременността на услугата, констатира Медицинският одит

891
спешната помощ

Всяка пета жалба на пациентите до Агенция „Медицински одит“ (ИАМО) е за работата на Бърза помощ. Това показва доклад на Медицинската ДАНС за дейността на агенцията през 2016 и 2017 г.

Общо 320 проверки в Центровете за спешна помощ и Спешните приемни отделения е извършила за две години ИАМО. 241 от тях са били в спешните отделения, като почти всички от тях са вследствие на жалби – 224. Останалите 79 от проверките са в центровете и филиалите на спешна помощ. Едва 67 от сигналите са били неоснователни и са завършили без наказателни постановления.

Най-често срещаното нарушение е свързано с правото на достъпна медицинска помощ, като най-честият пропуск е липсата на пълни амнестични данни, както и неизвършването на своевременно и пълно диагностично уточняване. В 10% от случаите са били нарушени правата на пациентите, а в шест случая е установено плащане от страна на болния, въпреки спешното състояние.

Други пропуски са свързани с нарушения на стандарта по „Спешна медицина“ – неотразяване на пълни данни от физикалното изследване, липса на периодична оценка на състоянието, липса на записани консултации с други специалисти и други.

В ЦСМП-тата пък най-често се нарушава стандарта по „Спешна медицина“, като най-много са жалбите срещу столичната Бърза помощ – 49. В някои от случаите Медицинският одит е „хванал“ лекарите в повече от една издънка, като при трима пациенти дори са направени по 4 нарушения накуп.

В доклада на Медицинската ДАНС се отбелязва, че в областта на спешната медицина се установяват най-много нарушения, свързани с качеството и обема на дейността, както и нейната своевременност. Проблеми има и при транспортирането на пациентите в съответствие с триажната категория, непълнотата при воденето на медицинската документация и лоша комуникация с дежурните в координационните централи.

Множество нередности е установила ИАМО и в болниците. Най-честите от тях са свързани с обема и качеството на оказаната помощ, неспазване на стандартите и на наредбата за оказване на медицинска помощ. В 49 от случаите пък инспекторите са констатирали, че лечебните заведения не са спазили правата на пациентите. Едва 4 са държавните клиники, които попадат в хипотезата „болница в болница“, т.е. сключили са неправомерно договори с частни структури, които извършват същата дейност. По този казус прокуратурата вече образува досъдебни производства.

За всички нередности и пропуски болниците са били санкционирани, като през 2016 г. наложените глоби са за 372 700 лева, а през миналата година – за 337 250 лева.

СПОДЕЛИ