Безплатно следване за военен лекар

Новата специалност гарантира и добро работно място в първите 10 години след завършването

3635
военен лекар
Петя Петрова и Богомил Иванов, които са част от първия випуск военни медици

Възможност за безплатно образование предлага най-новата специалност – военен лекар. От 2017 г. България, по примера на много други страни, започна да обучава студенти за военни медици, след като ВМА, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ) и Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” във Варна сключиха тристранно споразумение.

Обучението се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ, в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 6 години, студентите ще получат образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър“ по специалността „Медицина” от МУ-Варна и ОКС „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ.

Освен, че са освободени от всякакви такси по време на обучението си, бъдещите военни лекари ще получат и гарантирано работно място за 10 години след като завършат.

Обучението в специалност „Медицина“ отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват ОКС „магистър”.

Част от квалификациите, които ще получат по време на своето обучение в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” са умения за управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО. При участие в международни мисии освен заплата, се получават допълнително 50% от нейната стойност за работа в зона „Риск”, както и ежедневни командировъчни.

Съчетанието от хуманизма на лекарската професия и отговорността на офицерската кариера ще формират в завършилите лидерски умения, организираност и дисциплина, които се ценят високо във всяка сфера на обществения живот и гарантират успех.

„Човек не трябва да се страхува от неизвестното. Затова въпреки, че досега не е провеждано обучение по такава специалност, институциите, които организират обучението и бъдещата реализация, са достатъчно респектиращи и доказали се като водещи в сферата на висшето образование, за да гарантират успеха на проекта и да елиминират всякакви съмнения относно надеждността му още в начален етап“, казва Богомил Иванов, който е сред първите младежи, които вече се обучават за военни лекари. Твърди, че никога не е искал да напусне страната. „Прекалено много добри специалисти „изтекоха“ от страната, което силно не одобрявам“, казва бъдещият военен медик.

Пред колежката му Петя Петрова също не е стоял изборът: България или чужбина. „Изборът ми на специалност беше осъзнат, а най-важното ми послание към младите хора е да останат в страната, за да се опитаме заедно да я променим към по-добро“, споделя Петя Петрова.

СПОДЕЛИ