„Св. Марина“ вече е собственост на МУ-Варна

Модернизацията на спешната помощ се отлага с още няколко месеца

1730
УМБАЛ „Св. Марина

„Св. Марина“ вече е собственост на варненския Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, реши кабинетът на днешното си заседание. Правителството предостави правата на едноличния собственик на капитала по управлението на болницата на висшето училище за срок от 5 години, колкото е и срокът на акредитационната оценка на лечебното заведение като университетска болница.

Мотивът в искането на Медицинския университет е, че по този начин ще се възстанови основната функция на университетската болница по осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво. Правната възможност за това прехвърляне е в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, уточняват от Министерски съвет. Досега обаче никой друг ВУЗ не се е възползвал от правото да си „купи“ болница.

За да поддържа високо качество на подготовката на студентите по медицина и за да бъде конкурентоспособен, през последните четири години университетът е инвестирал над 8 млн. лв. в клиничните катедри в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Междувременно стана ясно, че модернизацията на спешната ни помощ се отлага с месец и половина. Вместо до 30 март срокът за кандидатстване по проекта вече е 15 май, гласи заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Удължаването се налага поради комплексния характер и големия териториален обхват за изпълнение на т.нар. „голям проект“ на Министерството на здравеопазването, отбелязват от МРРБ. Това е поредното „спъване“ на проекта, като миналата година дори имаше опасност той да пропадне.

Припомняме, проектът се финансира със 163.5 млн. лв. по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Със средствата трябва да бъдат модернизирани 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа. Ще бъдат закупени и 400 съвременни медицински автомобила, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ, като техническите спецификации на новите санитарни автомобили по обществената поръчка за доставката им вече са публикувани на сайта на МЗ.

СПОДЕЛИ