Леглата в София няма да се режат, а ще се увеличат

В столицата се лекува всеки пети българин, предлагат се много уникални дейности и затова достъпът не бива да бъде ограничаван, аргументира се областната комисия, изготвила здравната карта

188
предхоспитализационен пакет

Увеличаване, а не орязване на болнични легла в София, предвижда столичната здравна карта, изготвена от областната комисия. В приетата единодушно от всички членове на комисията здравна карта се предвижда общият брой на разкритите легла да стане 12 092 в сравнение с 11 346, колкото бяха одобрени в Националната здравна карта през 2016 г., която беше отменена от съда. Броят на леглата за активно лечение се увеличава от 9473 на 9803. Повече ще са и леглата за продължително лечение, рехабилитация и психиатрия – 2289, при включени до момента 1873.

Така броят на леглата за активно лечение става 7,41 на 1000 души население, като тези от най-високото 3-то ниво на компетентност ще са 898.

Броят на хоспитализациите за една година в София са 556 359, което е ¼ от всички хоспитализации в страната. В столицата са разкрити 3396 кабинета за първична и 2165 за специализирана извънболнична помощ, както и 73 болници. Комисията обаче определя колко хирургични, терапевтични, акушеро-гинекологични и т.н. легла трябва да има в София, а колко болници ще ги обслужват, трябва да решат здравното ведомство и касата.

Областната комисия ще предложи и при определянето на броя на леглата по отделните лечебни заведения да се включат и тези, за които вече е издадено разрешение за дейност през последните две години или МЗ е съгласувало заявените инвестиционни намерения. Освен това ще настоява при възможност да се прави вътрешно преразпределение на наличните легла и ако по дадена специалност не е достигнат максималният брой легла, да могат да се разкриват легла от друга специалност, в която този лимит е достигнат.

„Половината от пациентите на столичните болници са от страната и тъй като в много случаи се прилага уникални медицински дейности, държавата не бива да ограничава достъпа на пациентите до тях. Столична община има и икономически интерес да развива здравната инфраструктура и да обслужва, колкото може повече пациенти“, аргументира увеличението на леглата областната комисия.

СПОДЕЛИ