300 лева стипендия за медицински сестри дава София

Условието е студентите да имат успех над 4,50, а след завършването си да да работят поне 3 години в общинска болница или поликлиника

3072
медсестри

Стипендиантска програма за медицински сестри предлага София за справяне с недостига на кадри в общинското здравеопазване. Доклад с предложение Столична община да финансира бъдещите специалисти по здравни грижи вече е внесен в общинския съвет от зам.- кметът Дончо Барбалов.

Програмата е за студенти по специалност „Медицинска сестра“ – бакалавър, записани за редовно обучение във Факултет „Обществено здраве“ към Медицинския университет в София. Предложената стипендия е 300 лева месечно. Условието е след завършване на обучението, медицинските сестри да работят поне 3 години в някоя от структурите на столичното общинско здравеопазване – болници, ДКЦ-та, детски ясли и т.н. За стипендии ще могат да кандидатстват студенти, завършили успешно първи курс със среден успех не по-нисък от „много добър 4,50“.

Целта на програмата е младите специалисти да бъдат стимулирани да работят в общинските лечебни заведения, аргументира се Барбалов.

Медицински сестри не достигат в цялата страна и това накара някои от големите болници също да обявят стипендии. Проблемът обаче е в ниските заплати, които едва достигат 700 лева. Специалистите по здравни грижи настояват за поне двойно увеличение на възнагражденията, но засега исканията им остават бз отговор от властта.

Според изискванията на Световната здравна организация за Европейския регион следва да има по 740 сестри и акушерки на всеки 100 хил. души. В България обаче техният брой е значително по-малък – 485 на 100 000 население.

Според НСИ пък, медицинските сестри, назначени в лечебни и здравни заведения са 31 397, а акушерките са 3274.  Това на практика означава, че те са два пъти по-малко от необходимото, тъй като съотношението лекар – сестра би трябвало да е 1 към 2, докато у нас в момента е 1:1. На този фон през тази година ще се пенсионират 26% от работещите днес, а други 22% от оставащите на работа са на възраст над 65 години. Ако и те решат да се пенсионират, системата буквално ще бъде парализирана

СПОДЕЛИ