НЗОК ще си избира болниците в големите градове

Най-много точки при оценката за получаване на договор с касата ще носи спешния прием, оказва ли се помощ през почивните дни, сложността на операциите, както и доволни ли са пациентите

357
НЗОК

НЗОК ще може да избира с кои болници да сключва договор, като това ще се прави само в големите градове, където леглата са повече от нуждите според здравната карта. Това предвижда проект на наредбата за критериите и реда за селекция на лечебните заведения, която е качена за обществено обсъждане на сайта на МЗ. „Целта е да се осигури възможност за достъп на пациентите до лечебните заведения, които осигуряват качествена и комплексна услуга, а не се ръководят само от пазарни интереси“, се посочва в мотивите на здравното ведомство.

Това е втори опит да се въведе селектиране на лечебните заведения, които ще имат право да работят с обществен ресурс. Първата наредба беше изготвена от екипа на бившия министър д-р Петър Москов, но ВАС я отмени след жалба от Център за защита правата в здравеопазването и Сдружението на частните болници. Тогава магистратите посочиха, че не са били спазени сроковете за обществено обсъждане и че липсва финансова обосновка. Сега обаче МЗ е спазило процедурата и е приложило частична оценка на въздействието от въвеждането на промяната.

Така, ако наредбата влезе в сила, касата ще може да избира с кои болници да работи. Това ще става, когато леглата в дадена област са повече от нужното и по разписани критерии. Най-много точки ще носи приемът на повече спешни пациенти, на болни, които са потърсили помощ през почивните дни или след 20.00 часа вечерта, броят на клиниките, които работят на 24-часов режим, както и общият брой на отделенията. Наличието на реанимация също е бонус, както и денонощна болнична аптека. И броят на пациентите от други градове и области ще носи допълнителни точки. Колкото повече са клиниките с най-високо ниво на компетентност, толкова повече по-висока оценка ще получи лечебното заведение. Ще се оценяват сложността на извършените операции, дали терапията е започнала веднага след хоспитализирането, както и доколко са доволни пациентите от оказана помощ. Точки ще могат и да се отнемат, ако болницата е била санкционирана или ако са й били намалени нивата на компетентност.

В наредбата се предвижда да се оценят и обединения от болници или клиники на един собственик, но в различни сгради. Ако те са в едно населено място, дейността ще се оценява комплексно, ако са в различни – ще се гледа работата на всяко по отделно. По-леки ще бъдат критериите за оценка за на лечебните заведения в трудно достъпните региони, но там леглата така или иначе не достигат и НЗОК по задължение ще сключва договори с тях.

Оценяването ще се извършва от комисия, назначена със заповед на директора на съответната регионална каса. Данните ще се предоставят от регионалните здравни инспекции и каси, както и от Националния център за обществено здраве и анализи.

СПОДЕЛИ