НЗОК пак ще пише екшън план

Касата иска решаващ глас кои лекарства да плаща, предлага нов модел за отстъпките, които дават фармацевтичните компания

253
здраве

До края на септември управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да подготви екшън план с конкретни мерки и срокове за изпълнение. Целта е да бъде преодолян бюджетният дефицит на фонда, съобщи председателят на Надзорния съвет на касата и зам.-финансов министър Кирил Ананиев. По думите му освен разписани действия по всички видове плащания на фонда, стремежът е с този цялостен пакет от мерки не само да се постигне баланса за тази година, но и направеното да послужи като добра основа при разглеждането на бюджета за 2018 г. и при преговорите по Националния рамков договор (НРД). „Не можем да не отчетем, че има теч в харчовете и трябва да установим откъде идва той“, обясни Ананиев.

Всъщност нито идеята за екшън план е нова, нито мерките в него ще са революционни. В края на всяка година историята се повтаря – дупката в бюджета е заложена още при приемането му и всички са наясно с този факт. Затова и когато дойде време за неизбежното плащане на сметката се налага да се мисли екшън план.

И така, засега новият включва засилени мерки за контрол по всички нива на движение на лекарствените продукти – като се започне от производителя и се премине през вносители, търговци на едро, до аптеките в това число и болничните аптеки. Ананиев предлага и да се „идентифицират“ медикаментите, които товарят най-много бюджета на касата, лекарите, които изписват най-скъпите протоколи за лечение, както и болниците с най-високи разходи за лекарства, които трябва да бъдат обект на допълнителни проверки. Ананиев иска още комисията към касата, която договоря отстъпките за новите лекарства, да се отчита пред Надзорния съвет. Както и НЗОК да има решаваща дума в процеса на одобряване на нови молекули, които се включват в Позитивния лекарствен списък, както и в комисията по оценка на здравните технологии. Според зам.-финансовия министър, много важно да се знае какво е съотношението цена – ефект и има ли възможност за генерично заместване още преди някой иновативен медикамент да се поеме от касата.

НЗОК предлага и нов модел, по който фармацевтичните компании да дават задължителните отстъпки. Механизмът, приет по време на днешното заседание на Надзорния съвет на фонда и до дни ще бъде публикуван за обществено обсъждане от Министерство на здравеопазването.  Идеята е допълнителната отстъпка за лекарствата да зависи от размера на надвишаването на договорените прогнозни годишни разходи на касата за съответния медикамент, както и да се дават различни отстъпки за един и същ продукт, според различните му приложения. Проектонаредбата предвижда още при общ ръст на разходите на НЗОК за всички лекарства, по-висок от 3% за съответната година спрямо предходната, фирмите, чийто медикаменти са формирали този ръст да предоставят допълнителна отстъпка в размер на 20%. Тя ще трябва да се предоставя авансово, на база прогнозния разход, през последното тримесечие на текущата година. Това обаче разгневи не само фармаиндустрията, която предупреди, че догодина може изобщо да не се стигне до връщане на пари (за сравнение тази година бизнесът възстанови на касата 130 млн. лева и пое други 60 млн. лева, които пациентите сами трябваше да доплатят в аптеките). Срещу новия модел скочи и заместник управителят на фонда д-р Димитър Петров, като предупреди, че наредбата може да бъде атакувана в съда.

СПОДЕЛИ