БЛС раздава стипендии от по 400 лева на месец

По програмата могат да кандидатстват специализанти или докторанти до 35 години, които имат успех над 4,50

277
стипендии

Българският лекарски съюз (БЛС) обяви начало на шестата си поредна кампания за подпомагане на млади лекари. Месечната стипендия, която ще даде съсловната организация, е в размер на 400 лв. в продължение на 1 календарна година. Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати млади лекари, провеждащи специализация по медицински специалности, и редовни докторанти, зачислени за обучение по научни специалности за придобиване на научно образователна степен – доктор.

Основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми. Най-много пари идват от фармацевтичния сектор. В зависимост от получените дарения УС на БЛС определя броя на отпуснатите стипендии за календарната 2018 г. Тази година стипендии получиха 54-ма души, през 2016-а броят им беше 61, а през 2015 г. – 52-ма.

В конкурса могат да участват специализанти и редовни докторанти до 35 години, които имат общ семестриален успех по медицина минимум 4.50 и не по-малко от 4.50 на положените държавни изпити. Другите изисквания са за конкретен брой публикации, участия на конгреси и препоръки от най-малко три хабилитирани лица в областта, в която кандидатстват.

Срокът за кандидатстване е от 1 до 31 октомври 2017 г., а самите заявления се подават в офиса на съсловната организация. Крайните оценки ще се поставят от специална комисия, създадена от БЛС, а отпускането на самите стипендии ще започне на 1 януари догодина. По воля на дарителя стипендията може да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на степен „доктор“.

По данни на БЛС, всяка година между 500 и 600 лекари се сдобиват с удостоверения за работа в чужбина. Никой не знае дали наистина заминават, но според различни проучвания, около 60% от завършващите студенти по медицина обмислят варианта да продължат кариерата си зад граница. Затова младите лекари, които получат годишна стипендия от съсловната организация, подписват декларация, с която обещават, че поне 12 месеца след като са получили и последната сума, ще останат да работят в България.

СПОДЕЛИ