Солидарна ли е здравната ни система?

Както и да я наричаме, тя няма да издържи още дълго, при условие, че се крепи на вноските на 1,8 млн. души, твърди д-р Стойчо Кацаров

297
здравни вноски

Според отчета на НЗОК за 2016 година към 31-ви декември българските граждани, които не си плащат здравните вноски и са с прекъснати здраноосигурителни права, са били общо 18,8% от структурата на лицата, водени като задължително здравноосигурени, или в абсолютна стойност те представляват 1 392 000 души. За сравнение в САЩ, където здравното осигуряване е доброволно, а не задължително, неосигурените са 12% от населението.

„Това е истински парадокс. В страната със задължително осигуряване броят на неосигурените е по-голям от страна с незадължително осигуряване. Парадоксът обаче е само на повърхността. Ако погледнем навътре в числата ще видим, че става дума за катастрофа“, твърди д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването.

„Според данните на НОИ, населението на страната в края на 2016 година е 7 101 859. Ако извадим числото на неосигурените ще получим 5 291 926. Повечето от тези над 5 милиона души са осигурени, но не плащат здравни вноски – 1 310 570 деца, студенти и докторанти, 2 181 356 пенсионери, 217 635 получаващи енергийни помощи, 138 000 държавни служители, 35 000 военнослужещи, 5000 съдии, прокурори и следователи и 10 000 затворника. Или общо 3 897 561 са лицата, които законът е освободил от задължението да плащат здравни вноски, но им е дал правото да ползват безплатно медицинска помощ. Това са 55% от населението. Заедно с неосигурените 18.8% прави общо 73,8% от всички български граждани“, изчислява д-р Кацаров.

Това, по думите му, означава, че едва 26,2% от населението или 1 812 298 души плащат здравни вноски. При население от 7,1 милиона души огромната тежест на здравното осигуряване лежи на плещите на едва 1,8 милиона души.

„Такава здравноосигурителна система не може да се нарече солидарна. Както и да я наричаме обаче е сигурно, че системата не може да е устойчива и няма да издържи още дълго“, категоричен е д-р Стойчо Кацаров. Според него, тази нерадостна картина задължава управляващите да направят преоценка на закона в частта му кой плаща и кой не плаща здравни вноски.

СПОДЕЛИ