Сменяме джипито от днес до края на месеца

При посещение в друг град всеки здравноосигурен има право на безплатен преглед при всеки общопрактикуващ лекар

511
джипи

От днес до края месеца всеки здравноосигурен може да смени своето джипи, ако не е доволен от него. Процедурата е лесна, необходимо е само да попълните форма за избор и да посетите избрания от вас нов общопрактикуващ лекар.  Трябва да носите със себе си и здравноосигурителната си книжка. Ако нямате такава, можете да се снабдите от съответната Районна здравноосигурителна каса. Не е необходимо да ходите при досегашния си личен лекар или да се отписвате от него.

Смяната на общопрактикуващия лекар може да стане и по електронен път, през сайта на НЗОК, но за целта здравноосигуреният трябва да притежава електронен подпис.

Следващата възможност за смяна на джипито ще бъде между 1 и 31 декември. Извън тези срокове може да се прави само временен избор на лекар, например при продължително пребиваване в друг град.

При смяна на постоянния адрес обаче смяната на джипито може да се извърши по всяко време. Ако общопрактикуващият лекар напусне по някаква причина, например прекрати договора си с НЗОК, също може да се направи избор на нов. Ако не го направите своевременно, здравната каса ще извърши служебно избор на нов.

Ако пътувате или сте далеч от района, в който е вашият личен лекар, можете да се обърнете към всяко друго джипи, ако се нуждаете от неотложна медицинска помощ. Прегледът е безплатен, като се дължи единствено потребителска такса. Трябва обаче да носите здравната си книжка. Това важи и когато сме на почивка на море или планина.

Възможността за смяна на общопрактикуващия лекар е важна за функционирането на извънболничната медицинска помощ и на лечебното здравеопазване като цяло. Тя внася елемент на конкуренция между личните доктори за избора на пациентите, което е стимул за повишаване на качеството на медицинското обслужване.

СПОДЕЛИ