Учат безплатно родители как да гледат дете с увреждане

Курсовете ще са на 18, 19 и 20 април от 17,00 до 20,00 ч. в ДМСГД "Св. Иван Рилски"

365
дете с увреждане

Специализирано обучение за семейства, които отглеждат деца със специални образователни потребности до 18-годишна възраст, организира Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ в столицата.

Родителите ще получат съвременни и адекватни практически знания за методите за рехабилитация в домашни условия. Ще се обърне внимание на психологическата страна на отглеждането на деца с увреждания и преодоляването на ежедневния стрес и страх от несправяне. Самото обучение ще се проведе в 3 модула от психолог, логопед и ерготерапевт, а темите ще обхванат основни психологически похвати, кинези- и ерготерапевтични средства за включване в ежедневните дейности, техники за подпомагане и развитие на уменията за хранене и други.

Обучението ще се проведе на 18, 19 и 20 април 2017 г. от 17,00 до 20,00 ч. в ДМСГД „Св. Иван Рилски“ (София, кв. Лозенец, ул. „Мала планина“ № 36).

Желаещите могат да се включат само в една от посочените дати. Обучението е безплатно и могат да се запишат повече от един член на семейството.

За записване е необходимо да се изпрати имейл на i_popova@intelday.com, като в него се посочат е името на родителя, на детето и на колко години е. Трябва да се опише кратко здравният статус на детето, както и дата, на която желаещите са избрали да се включат в обучението. За допълнителна информация може да се обръщате към Илина Попова на телефон 0878 49 80 10.

СПОДЕЛИ