Нова техника за облъчване на рак на гърдата в „Св. Марина“

Това е революционен метод за намаляване на дозата в сърцето, магистралните кръвоносни съдове и белия дроб, обясни доц. Елица Енчева

412
рак

Революционен метод за облъчване на пациентки за с рак на гърдата извършват лекарите във варненската болница „Св. Марина“. За първи път у нас, там приложи техника с активно координиране на дишането (ABC система на Elekta), синхронизирано с облъчването, при пациентка с карцином на лява млечна жлеза. „Така се намалява дозата в сърцето, магистралните кръвоносни съдове и белия дроб“, обясни ръководителят на Клиниката по лъчелечение на в УМБАЛ „Света Марина“ доц. Елица Енчева.

„Едновременно с това, отново за първи път в страната, при тумори на млечната жлеза се приложи и най-модерната техника на облъчване VMAT – обемно ротационно модулирано по интензитет лъчелечение. Тя се отличава от стандартните техники на облъчване с голяма прецизност и намаляване на дозата в околните здрави тъкани и органи. Ползата от комбиниране на двата метода е редуциране почти до минимум на честотата на сърдечните усложнения като атеросклероза, исхемична болест на сърцето, тромбоза на големите съдове“, посочи доц. Енчева.

Пациентката е била облъчена на първия по рода си линеен ускорител в България Elekta Versa HD. Той е способен автоматично да синхронизира облъчването с дихателните движения на болните чрез задържане на дишането. Също разполага с най-доброто устройство за модулиране на лъчевия сноп-колиматор Agillity, отличаваш се с голяма скорост и прецизност на реализиране на дозата на облъчване и намаляване на общото облъчване на пациентите.

Комбинираното приложение на тези два най-модерни метода на лъчелечение може да се прилага и на хора с гръдни или коремни тумори, чиято позиция зависи от дихателните движения на пациентите. „Прилагането им е не само изключително ефикасно, но и удобно за онкоболните, както и напълно безплатно“, добави доц. Енчева.

СПОДЕЛИ