МЗ: На 2 годинки децата трябва да ядат и да се обличат сами

В яслата ще учат малчуганите да сядат на гърне, а в детската градина няма да пускат с памперс

740
ДАЗД

На 2 годинки децата трябва да се хранят и да се обличат сами. Това предвиждат приложенията към новата наредба за ранно детско развитие, публикувана на сайта на здравното ведомство. От септември тази година яслите и детските градини в страната ще трябва да работят по правилата, разписани в наредбата, която касае отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата от 10-месечна до 3-годишна възраст.

Целта на проекта е да гарантира условията за израстване на малчуганите в добро физическо и психическо здраве, както и да осигури приемственост със системата на предучилищното образование.

Според новите правила хлапетата отрано трябва да бъдат приучени да дават знак, когато „има пиш“. Това трябва да става още на 18-месечна възраст, а на 2 годинки децата вече трябва да ползват гърнето, така че до началото на детската градина да са забравили за памперсите. Още на годинка малчуганите ще трябва да боравят с чашка и шише, на 2 да се справят с лъжицата и да правят опити да се хранят сами. На 3-годишна възраст, според МЗ, вече трябва да се справят умело с вилица и нож. Едва що навършили две, хлапетата е добре да започнат с първите опити да се обличат и обуват сами, а 6 месеца по-рано  – да са се научили да си мият зъбките.

На 2 годинки експертите очакват детето да „рисува“ първите си картинки и да употребява около 300-400 думи, а на три да е завързало приятелства с връстниците си и да може да рецитира стихчета.

Всички тези показатели ще залегнат в седмични и годишни разпределения за дейностите в яслените групи, които ще са за периода от 15 септември до 31 май на следващата година, става ясно от проектонаредба. Въпросните „графици“ ще бъдат изготвени от комисия, назначена със заповед на директора на детската градина, в чийто състав се включват медицински специалисти, учител и при възможност психолог, и ще се утвърждават от директора на детската градина до 1 септември.

Стандартите са разработени от експерти на просветното и здравното ведомство, с помощта на учени от БАН и Софийския университет, специалисти от УНИЦЕФ и националния консултант по педиатрия проф. Пенка Переновска, уточняват от МЗ.

СПОДЕЛИ