Електронна рецепта и направление през 2019-а

МЗ прави здравноинформационен портал, който ще свързва пациентите с лекарите

410
е-здравеопазване

Електронна рецепта и направление ще има чак през 2019 г., съобщи Найден Шиваров, и.д. директор на „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването“ в МЗ, по време на форум за иновациите в здравеопазването. По думите му, в процес на разработване е Национална здравна информационна система, като в нея са включени електронните рецепта, направление и здравен запис. „Предвижда се доработването на необходимите регистри, както и изработването на единен регистър на пациентите“, добави той.

„Подготвя се анализ на действащите в момента нормативни актове, както и на нормативните актове в европейските държави, и ще бъдат изготвени оценки за въздействието им, за да може да се направи правната рамка за развитието на електронното здравеопазване в страната. Предвижда се изграждане на здравноинформационен портал, като чрез него пациенти и лекари ще имат достъп до всички функционалности на националната информационна система – форуми, съвети и др.“, посочи още Шиваров.

В България не е направено нищо за създаване на единни регистри и не се знае къде кое лекарство може да бъде намерено и какви медикаменти има на пазара, алармира председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. По думите му, в Европа лекарствата имат уникален продуктов номер и всеки, от единен сайт, може да го провери и поръча. Ако пациент търси лекарство в България, трябва да провери на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата, но това не означава, че то е налично на пазара, обясни той.

Проф. Гетов допълни, че за медицинските изделия пациентите не могат да открият нито регистър, нито цената им, нито кой е производителят. Липсва подробен регистър и на аптеките, в който гражданите да проверят какви хора работят в дадена аптека, какво е работното й време и др. Например в над 20 областни града няма нито една денонощна аптека, а в 11 общини – нито една аптека, която да е сключила договор с НЗОК, посочи още шефът на БФС.

СПОДЕЛИ