„Рокфелер“ фалира

Болницата в Петрич се слива с МБАЛ „Св. Врач“ в Сандански

566

Петричката болница „Рокфелер“ ще прекрати съществуването си. Причината е натрупаните огромни дългове. Само към НАП дружеството дължи 1,5 милиона лева, а задълженията към доставчици са за над 1,8 милиона лева.

По предложение на кмета на Петрич Димитър Бръчков Общинският съвет е приел решение за сливане на болницата с МБАЛ „Св. Врач“ в Сандански. Общинарите на Сандански пък са дали съгласие за обединението. Почти целия медицински персонал на МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД е бил против сливането и много лекари са реагирали остро на заседанието на местния парламент.

След сливането „Рокфелер“ ще престане да съществува, а в Петрич ще има втори адрес на МБАЛ „Св. Врач“, в която трябва да бъдат преназначени докторите и медицинските сестри. От решенията на общинските съвети не става ясно какво ще стане с натрупаните дългове. Едната възможност е те да бъдат приети от болницата в Сандански, което ще заплаши и нейното съществуване, въпреки че ще остане единствена в региона.

Другата възможност е МБАЛ „Рокфелер“ да бъде обявена в ликвидация. В този случай всички материални и нематериални активи трябва да бъдат продадени и с получените средства да се покрият задълженията към НАП, доставчици и служители. Собственият капитал на дружеството обаче е едва 1,2 милиона лева, така че е много вероятно след ликвидацията да останат задължения за собственика – община Петрич.

Който и вариант да се избере, най-вероятно е в Петрич да остане извънболнична структура, а болничното лечение на петричани да се осъществява в Сандански.

Болницата в Петрич е открита през 1929 г. Името Рокфелер е избрано, като благодарност към Фондация „Рокфелер“, с чиито пари е подпомогнато не само изграждането на лечебното заведение, но и борбата с маларията в региона в началото на 20-и век. В момента болницата разполага със 163 легла, разпределени в 9 отделения. В нея работят 46 лекари, 125 медицински сестри и акушерки, както и 63 санитари. Болницата обслужва 57 населени места с около 63 500 жители.

СПОДЕЛИ