Най-много лекари в Плевен, а болници – в Пловдив

За една година докторите са се увеличили с 200, сестрите са се стопили с 1500

739
лекари

Лекарите, работещи на основен трудов договор в лечебните заведения в страната, са 29 039. Това сочат предварителните данни на НСИ към края на 2015 г. Броят им е по-висок както от този през 2014 г., така и от този през 2013 г., когато те са били съответно 28 842 и 28 937.

Осигуреността с лекари на глава от населението е разпределена много неравномерно на територията на страната, потвърждават всеизвестното данните на статистическия институт. Средно за страната са падата по 40.6 лекари на 10 000 души от населението.

Противно на общоприетото мнение, София не е най-обезпечената с медици област. Най-висока е осигуреността в Плевен (54.6 на 10 000 души), слна второ място е столицата (49.1 на 10 000 души), на трета позоция е Пловдив (48.1). Следват Варна (46.9) и Стара Загора (44.0). Най-малко лекари има в областите Разград (26.2 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (26.8).

София не може да се похвали и с най-много джипита на глава от населението. По този показател столицата дори не е сред първите пет, сочат данните на НСИ. Тук първенец отново е Плевен. Осигуреността в областта надхвърля сериозно средната за страната, която е 6.2 на 10 000 души. В област Плевен тя е 8.1 на 10 000 души, следват я област Добрич (7.3), Видин (7.2), Стара Загора и Кюстендил (7.1). В дъното на класацията по осигуреност на населението с общопрактикуващи лекари отново е област Разград (4.1 на 10 000 души от населението), следвана от Кърджали (4.4) и Търговище (4.5).

И ако лекарите ни се увеличават, макар и с малко, то същото далеч не може да се каже за медицинските сестри, при които тенденцията за намаляване е силно изразена. В края на 2015 г. медсестрите ни са 30 972, или почти 1500 по-малко от предходната година, когато броят им е бил 32 455. Броят на акушерките пък остава без съществена промяна – към края на миналата година те са 3278, а година по-рано – 3276. Зъболекарите се увеличават точно с 500 за една година.

Към 31.12.2015 г. в страната функционират 348 заведения за болнична помощ с 51 933 легла, от които 322 болници с 49 028 легла. В сравнение с 2014 г. болниците са с една по-малко, но пък легловият им фонд нараства с 428 легла. Така на 100 000 българи се падат 726 легла. Най-висока е осигуреността в областите Пловдив – 936.5 на 100 000 души, Габрово – 863.7, Смолян – 856.6, и Ловеч – 818.3, а най-ниска – в областите Ямбол – 339.2 и Перник – 380.2.

СПОДЕЛИ